Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

Polská vlajka
Polská vlajka

Renata Putzlacher - zakochana w Cieszynie i pograniczach.