Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

26. březen 2020

Działalność Sekcji Historii Regionu oraz „Rozmowa na koniec wieku Zaolzia" z Piotrem Chroboczkiem.

Spustit audio