Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

29. červen 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Polská vlajka

Sejmik i zebranie sprawozdawcze w Hawierzowie-Błędowicach, o pracy Ludowej Spółdzielni Dom Polski oraz wizytacja konsul generalnej RP w Ostrawie w placówkach szkolnych polskiej mniejszości narodowej w Trzyńcu.

Spustit audio