Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

4. květen 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Polská vlajka

Centralne uroczystości zaolziańskie z okazji Konstytucji 3 maja oraz wręczenie Karty Polaka, wspópraca Wędryni z Brenną i Goleszowem oraz o Odrzańskiej Drodze Wodnej.

Spustit audio