Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

10. leden 2022

Chór męski Hejnał-Echo i współpraca z chórem męskim Gorol oraz o dotacjach dotyczących projektów mniejszościowych.

Spustit audio