Katarzyna Czerna

redaktorka

V redakční práci se zajímá především o záležitosti česko-polského pohraničí, výměnu informací mezi polskou minoritou a českou majoritou. 

Sledujte nás