Aktualności Radia Czeskiego v Ostrawie

21. leden 2022

"To będzie jubileusz na sto dwa!!!" - audycja redaktora Jacka Sikory.

autor: Jacek Sikora
Spustit audio