Akvadukty a vodní tunely ve skalách. Weisshuhnův náhon v Žimrovicích na Opavsku z 19. století stále udivuje

19. květen 2015

Býval to nepřístupný skalnatý, stromy porostlý terén. Až do doby, než na sklonku 19. století napadlo místního osvíceného podnikatele Carla Weisshuhna postavit v Žimrovicích na Opavsku papírenský náhon.

Mnozí ho považovali za blázna a nevěřili mu, že takovou stavbu dokáže realizovat. Náhon však stojí dodnes, je plně funkční a výletníci se můžou v údolí řeky Moravice kochat nejen krásnou přírodou, ale také umně zaříznutým korytem náhonu, jeho dvěma akvadukty či vodními tunely.

„Když přišel Carl Weisshuhn žádat C. K. geodézii Opavu o vyměření vodního náhonu pro zamýšlenou papírnu v Žimrovicích, sklidil tak trochu posměch. Prý je stavba takovéhoto díla ve skalnatém terénu nemožná,“ cituje z historie náš průvodce Stanislav Biler.

Úspěšný podnikatel měl však svou pevnou vizi, ze které nemínil ustoupit. Povolení také nakonec dostal a v roce 1890 se mohlo začít stavět.

„Na pomoc si Carl Weisshuhn přizval italskou firmu, a to ze dvou důvodů. Jednak byli italští dělníci levnější než ti čeští, jednak měli už v té době zkušenosti s ručním ražením tunelů v Alpách,“ vysvětluje Biler.

Výsledkem je 3,5 kilometru dlouhé unikátní vodní dílo se dvěma akvadukty a původně třemi tunely, jeden se už zřítil. Průměrná hloubka náhonu, který je po celé trase široký 4 metry, je od 60 do 120 centimetrů. Při ústí do Žimrovické papírny převýšen o 26 metrů nad řekou Moravicí.

Spustit audio