Amnesty International: Česká policie přistupuje laxně k protiromským útokům

8. duben 2014

Na řadě míst Evropy Romové stále čelí rasistickým útokům a místní úřady jim často jen přihlíží. Stojí ve zprávě, kterou dnes na Mezinárodní den romů vydala organizace Amnesty International. Kritika se snáší hlavně na Francii, Řecko a taky Česko. Podle Amnesty zdejší policie přistupuje k protiromským útokům příliš lhostejně.

Laxní přístup českých policistů údajně potvrdily například loňské pochody radikálů i místních obyvatel v Českých Budějovicích. Podle ředitele Agentury pro sociální začleňování Martina Šimáčka se jedná o oprávněnou kritiku.

„Do značné míry oprávněná je, Romové čelí jednak nevraživosti, vidíme, že 9 z 10 Čechů nemá rádo Romy a vyslovuje se tak,“ říká.

Na druhou stranu je zde patrný i určitý pokrok ze strany policie.

„V souvislosti s pochody vidíme zlepšení práce policie, ochranu bez ohledu k příslušnosti k menšině. Bezpochyby vidím pokrok. Když srovnávám meziročně, jak se to vyvíjí, tak vidím, že policie se více profesionalizuje a snaží se být nestranná,“ dodává.

Podle Jiřího Pětiokého z Odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra je zpráva Amnesty International na adresu České republiky možná až příliš přísná.

„Zprávu jsem četl a vyznívá velmi dramaticky. Aniž bych to chtěl nijak podceňovat, tak si myslím, že to tak zlé v Česku není. Mám pocit, že optika Amnesty International je v tomto směru velmi citlivá, a když jsem zprávu četl, tak v ní chyběla reakce i jiných subjektů. Domnívám se, že by bylo dobré, kdyby v ní zazněla i kritika ze strany policie nebo ministerstva vnitra,“ vysvětluje.

„Nicméně informace, které ve zprávě zazněly, jsou vážné a my je rozhodně nebereme na lehkou váhu a budeme se jimi zabývat,“ dodává Jiří Pětioký.

I přes zlepšení v řadách policie se počet protiromských útoků nesnižuje, incidentů naopak spíše přibývá. Podle Martina Šimáčka to souvisí mimo jiné s hospodářskou krizí, zhoršenou situací romské menšiny i tradičním rasismem vůči romským komunitám.

Amnesty International nepředkládá jednoznačné řešení situace, cestu ke zlepšení si musí každá země najít sama.

„Je zapotřebí, aby autority, ať už policie nebo starostové a další vysocí představitelé, vysvětlovaly a přicházely na veřejnost s návrhy konstruktivního řešení, ať už v případě trestné činnosti nebo v případě napětí mezi menšinou Romů a většinovou společností,“ myslí si Martin Šimáček.

Romský chlapec
autoři: ves , Anna Maňourová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...