Archeopark v Chotěbuzi ukazuje, jak Slované mleli mouku na chléb, vyráběli nádobí nebo tkali látku

7. říjen 2022

V Chotěbuzi se nachází jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit Těšínského Slezska. Právě tam je možné navštívit Archeopark přibližující život dávných Slovanů. Najdete tam repliky několika typů středověkých stavení a uvidíte, jak kdysi Slované bydleli, jak se oblékali, čím se živili i jak lovili. A některé činnosti našich předků si dokonce sami můžete vyzkoušet.

Archeopark v Chotěbuzi leží u samotné česko-polské hranice. Nese pozůstatky zdejšího osídlení už z pozdní doby bronzové a halštatské. O několik set let později pravěkou osadu na stejném místě nahradilo raně středověké slovanské hradiště, jehož přibližnou podobu dnes Archeopark s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje.

Návštěvníky Archeoparku, který je pobočkou Muzea Těšínska, láká nejvíc samotné středověké hradiště s replikami dřevěného mostu, železářské pece i několika obytných domů. Názorným způsobem tady mohou zájemci nahlédnout do života dávných Slovanů.

Budovy jsou samozřejmě postavené z přírodních materiálů. „Střecha je z rákosu a stěny jsou ze dřeva oplácaného hlínou, aby dovnitř netáhlo,“ popisuje muzejní edukátorka Petra Nevelöšová. Do některých stavení je možné i vejít. I na zemi je udusaná hlína, na jedné straně je lůžko z dřevěných prken pokryté kožešinami, na druhé pak ohniště.

V archeoparku jsou k vidění repliky obytných domů

V areálu Archeoparku se koná množství komentovaných prohlídek, workshopů a dalších tematických akcí. Návštěvníci jsou zváni také do vnitřní interaktivní expozice, která je věnovaná dějinám chotěbuzské lokality, kde si navíc malí i velcí mohou vyzkoušet svou kreativitu v keramické dílně.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Anglický humor, který léčí! A nestárne...

Vladimír Kroc, moderátor

doktor_v_domě.jpg

Doktor v domě

Koupit

Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko