Černá věž ve Fulneku bývala strážní věží i zvonicí. Dnes je posledním pozůstatkem městských hradeb

Černá věž ve Fulneku
Černá věž ve Fulneku

Černá věž ve Fulneku v Moravskoslezském kraji bývala v minulosti strážní věží a zvonicí. Jádro zdiva hranolové věže, která bývala součástí městských hradeb, je do výše prvního patra gotické. Další části nad římsou byly přistavěny později, pravděpodobně v 17. století. Před pár lety prošla Černá věž rekonstrukcí a od té doby se z ní opět rozléhá zvonění.

Hranatá věž, které místní pro její typickou černou helmici neřeknou jinak než Černá věž, stojí v blízkosti náměstí Jana Amose Komenského, hned vedle barokního chrámu Nejsvětější Trojice. Spolu s dalšími architektonickými památkami a turistickými zajímavostmi města se nachází na naučné stezce nazvané Člověče, zastav se…

Významným datem novodobé historie věže bylo září 1995, kdy v ní začal vyzvánět zvon, který nese jméno svatá Kateřina. Fulneku ho věnovali bývalí místní občané německé národnosti, kteří po odsunu po druhé světové válce žijí v Německu.

V srpnu 1998 byla dokončena celková rekonstrukce věže. Byly provedeny opravy vnitřních a vnějších omítek, oken, dřevěných částí včetně nátěrů, očištění a impregnace střešní krytiny. Do kopule věže byla umístěna schránka, do níž byly vloženy dokumenty týkající se zvonice i její opravy.

Ke zvonu zavěšenému ve věži je možné vystoupat po strmém dřevěném schodišti se 64 schody. V prostoru kolem zvonu jsou čtyři okna s vyhlídkou do všech světových stran. Z věže je tak vidět barokní chrám Nejsvětější Trojice, náměstí s Morovým sloupem, barokní kašnou a sousoším sv. Jana Nepomuckého i zámek tyčící se nad městem.

Černá věž je turistům v současné době přístupná pouze v určitých dnech v rámci komentovaných prohlídek. Mimo jiné také u příležitosti Dnů evropského dědictví, Dnů památek nebo městských slavností.

V dolní části Černé věže zaujme návštěvníky Expozice princezny Terezky. Ta se spolu s dalšími pohádkovými bytostmi zabydlela na různých zajímavých místech v rámci putování Pohádkovým Poodřím.