Chování cyklisty na přejezdech a přechodech přes vozovku a na co si má dát pozor chodec

14. květen 2021

Kde a kdy musí cyklista na přejezdech přes vozovku dávat přednost ostatním a na co by si chodec měl dávat velký pozor?

Cyklista je z hlediska zákona o silničním provozu chápán jako řidič nemotorového vozidla a tudíž musí dodržovat veškerá pravidla a povinnosti, které mu ze zákonné úpravy vyplývají.

Cyklisté přejíždějí i přes běžné přechody pro chodce. „Pokud máte na mysli jen to banální přejetí toho přechodu pro chodce, tak tím ten cyklista nenaplňuje skutkovou podstatu nějakého přestupku, protože neporušuje dopravní značku, která by mu něco zakazovala nebo přikazovala, říká v rozhovoru dopravní policista Filip Lažek.

Dva nehodové scénáře

Nicméně mohou nastat dva nehodové děje. „Tím jedním je to, že cyklista užije přechodu, najede do komunikace a dostane se do kolizní situace s projíždějícím vozidlem, což by zakládalo zavinění z jeho strany, protože vyjížděl z místa ležícího mimo pozemní komunikaci. A v případě, že vozidlům v dané chvíli přednost dá, ale bude se soustředit na vozidla, která mu přijíždějí z pravé strany, tak se může dostat do takové sekundární pozice, kdy může na přechodu srazit i toho přecházejícího chodce. A zavinění by bylo na straně toho cyklisty,“ vysvětluje v rozhovoru dopravní policista Filip Lažek.

Pozor na přechodech s dělícím ostrůvkem

Pokud vás na takovém přechodu pustí vozidlo například v bližším, tedy levém pruhu, nespoléhejte na to, že vás pustí i řidiči v dalším pruhu. Může totiž dojít ke střetu s fatálními důsledky.

„Pro chodce je důležité kontrolovat veškerý prostor, než dokončí přechod. A jako řidič můžu kontrolovat další prostor ve zpětném zrcátku – a když uvidím řidiče, který nereaguje na to, že vy u přechodu stojíte, tak toho chodce můžete upozornit i zatroubením, abyste zabránil případnému střetu,“ dodává Filip Lažek.

S dopravním policistou Filipem Lažkem natáčel rozhovor Artur Kubica

Další užitečné rady a upřesňující informace uslyšíte při poslechu Bezpečného průvodce džunglí zločinu.

autor: Artur Kubica
Spustit audio

Související