Jak se hraje na hrábě? Cepy a hrábě v minulosti sloužily také jako primitivní hudební nástroje

30. listopad 2023

Muzeum Trojmezí v Jablunkově je plné hudebních nástrojů. Ukazuje píšťaly, gajdy, fujary, cimbály či trombity. Ale i další tradiční lidové nástroje, a to na výstavě s názvem Muzikanti, hrajte!

Také zde najdete mnoho primitivních, většinou rytmických hudebních nástrojů, často předmětů běžné denní potřeby jako cepy a hrábě používané k rytmizaci při práci, zvonky a zvonečky, velikonoční hrkače a řehtačky, grumle.

„Ne, že by se s těmi hráběmi bouchalo o zem do rytmu, ale dřevěným kolíkem se vlastně do rytmu přejíždí po těch zubech,“ říká Monika Kupková z muzea Těšínská, kurátorka této výstavy.

Na výstavu nazvanou Muzikanti hrajte tam můžete zajít až do března. I spolu s dětmi, pro které je v dětském koutku připraveno několik nástrojů k vyzkoušení.

Spustit audio