Kastelán kunínského zámku objevil v americkém archivu divadelní hru, kterou před 250 lety v Kuníně napsala hraběnka Walburga

23. únor 2018

Nečekaný objev hlásí kastelán barokního zámku v Kuníně Jaroslav Zezulčík. Při sestavování knihy o zámku narazil na dosud neobjevenou divadelní hru, kterou před téměř 250 lety napsala hraběnka Marie Walburga. Krátké dílo s názvem Luisa aneb Jak se zkouší láska ještě letos lidé uvidí v podání ochotníků.

S kastelánem zámku v Kuníně Jaroslavem Zezulčíkem jsme došli do velkého sálu zámku. Vy máte v ruce fotokopii toho originálu té hry. Proč jsme zrovna v tomto sále, má to nějakou souvislost s tou nově objevenou hrou?

Já se domnívám, že právě v tomto sále tato hra byla uvedena. Protože tento sál byl budován jako taneční, hudební sál, byl pro takovéto velké produkce na zámku vybrán a nepochybně také divadlo se hrávalo v tomto sále.

Divadelní hra a Marie Walburga. Jak jste vlastně našel to, že ona napsala tu divadelní hru?

V letošním roce by měla vyjít monografie, která je věnovaná zámku. Je to jakési dvacetileté ohlédnutí za prací zde na zámku. Podařilo se shromáždit skutečně obrovské sbírky od nás i ze zahraničí. My jsme si mysleli, že se už nic nového nedá objevit. A během těch prací, kdy ještě sbíráme materiály, doplňujeme naše informace, se šťastnou náhodou podařilo nalézt tuto hru ve fondech americké knihovny. Ta kniha byla naskenovaná tak, že nám umožnila tuto hru také přečíst.

Ta hra je naprostou senzací pro nás, protože dokumentuje rané období života hraběnky, které bylo velice šťastné. Její sňatek s mladým pohledným německým říšským hrabětem a narození dětí. Ale právě ta hra je tím předělem, kdy krátce poté, co byla hra publikována, se rozpadá manželství, umírá třetí milovaná dcera, manžel opouští svou ženu.

Obraz Alegorie šťastného manželství hraběte Klementa Aloise a Marie Walburgy

Pojďme tu hru ale hlavně představit. Jak se jmenuje a jaký je vlastně její děj? O čem je ta hra?

Hra je kratičká, trvá asi tak odhadem půl hodiny. Jmenuje se Luisa, tak se taky jmenuje hlavní představitelka, já se domnívám, že i samotná hraběnka ji mohla hrát, tehdy jí bylo 22 let. Jmenuje se ta hra Luisa aneb Jak se zkouší láska. Děj je velice prostý – dva z rodičů, otec a matka, pán a paní von Thronberg mají z prvního manželství dítě. Pan Thronberg Luisu, paní Thronbergová ze svého prvního manželství má syna. Obě dvě děti, nevlastní sourozenci, jsou zasnoubeni, ale 8 let se neviděli. Nyní má přijít ten okamžik, kdy se opět uvidí. A tehdy se rodiče rozhodnou podrobit jejich lásku zkoušce, kdy on zůstává je utajen, jeho identita. A hra pak končí skutečně tím šťastným shledáním, kdy ona prohlásí: „Chci se stát ozdobou tvého života, chci naplnit tvůj život a být tvou milovanou ženou.“

To, že tu hru jste objevil vlastně až teď, znamená, že byla nějakým způsobem utajená, nebo se o ní nevědělo? Kde vlastně vyšla?

Autorka hry Marie Walburga

Ona vyšla v takovém docela elitářském časopise, který se jmenuje Damenjournal, a vycházel pro šlechtičny ve střední Evropě. Vyšel v prvním ročníku v roce 1784. Jméno autorky mělo být utajeno. Hru časopisu poskytla maminka naší hraběnky říšská hraběnka Rebeka Harrachová, která ovšem zavázala časopis mlčením, kdo je autorem této hry. Jelikož ta hra měla zřejmě obrovský úspěch u čtenářek, takže na konci této hry – ta hra vychází na pokračování – potom časopis prozradí, že autorkou je mladá 22letá říšská hraběnka Walburga Truchsess-Zeilová, která žije v tichosti na zámku v Kuníně.

Nabízí se samozřejmě otázka, co teď s tou hrou bude dál. Uvidí ji někdy lidé třeba tady v Kuníně?

Jsem přesvědčen, že ano, protože už nyní jsme nechali tuto hru přeložit. A rádi bychom ji uvedli na konci roku přímo zde v tomto sále v Kuníně po dlouhých letech a spojili uvedení této hry také s prezentací oné knihy o kunínském zámku.

autor: Michal Polášek
Spustit audio