Louky starých časů najdete v Hlučíně

23. srpen 2016

Taky byste se chtěli procházet po louce plné kopretin, chrp a divizen jako za časů našich předků? O nejen tyto původní odrůdy rostlin, stromů a znovuobnovení lučních společenstev pečují dobrovolně a ve svém volném čase mladí lidé ze sdružení Agri Nostra v Hlučíně.

Agri Nostra znamená ve volném překladu z latiny naše pole. A zrovna tak se jmenuje sdružení dobrovolníků v Hlučíně, které se zabývá tvorbou a ochranou přírody i kulturního dědictví. Snaží se o znovuobnovení původních odrůd rostlin a původních lučních společenstev s kosami a hráběmi, ale i s pomocí křovinořezů a krompáčů.

„Je to taková louka starých časů, kopretinová louka a motýlí louka. Je to krásné, jak to všechno kvete a cvrčkové cvrlikají,“ říká za sdružení Magda Kleinová. „Opečováváme tři lokality – jedna je U Cihelny, druhá je na Okrajové a třetí Za loukami,“ vyjmenovává.


Agri Nostra
Cílem sdružení je tvorba a ochrana krajiny a přírody a kulturního dědictví. Za tímto účelem sdružení usiluje o vytvoření a udržení přírodní rovnováhy; původních, přírodě blízkých biotopů a vzdělávání široké veřejnosti k přírodním a kulturním hodnotám a tradicím.

Na loukách uvidíte spoustu kytek jako například chrastavec polní, chrpy, kopretiny, různé jetele. Je to opravdu směsice barev a vůní. „Vyrostlo nám to asi za půl roku. Ale některé rostliny teprve koření a vyrostou až další rok. Takže se to každý rok mění,“ dodává Magda Kleinová.

Další podrobnosti z vycházky po loukách, kam jsme se vydali spolu s Magdou Kleinovou, Radimem Hejdukem a Karin Vitáskovou, uslyšíte ve zvukovém záznamu (viz odkaz ‚Poslechněte si celou reportáž‘).

Kakost luční
Mapa lokalit
autor: dam
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...