Meandry staré Odry jsou přírodní památkou. Vede tudy i naučná stezka Krajinou povodní

1. listopad 2017

Chráněná krajinná oblast Poodří ukrývá nejeden přírodní skvost. Patří mezi ně i Meandry staré Odry, které jsou od roku 1999 přírodní památkou.

Důvodem ochrany území o rozloze necelých 26 hektarů je zbytek původního meandrujícího koryta řeky Odry s množstvím tůní a rozmanitým břehovitým porostem. Tvoří jej převážně dřeviny jako jasan ztepilý a dub letní, ale také jilmy, olše, lípy a vrby.

K meandrům staré Odry jsme se do obce Jeseník nad Odrou vydali za starostou a zdejším rodákem Tomášem Machýčkem. „Odra se tady klikatí v řádu desítek kilometrů, protože to nejsou jen meandry staré Odry, ale je to i Odra, která se znovu vytvořila,“ říká starosta.

Jeseník nad Odrou, naučná stezka Krajinou povodní
Spustit audio