Minerální pramen vykouzlil nad říčkou Tichávkou v podhůří Beskyd Travertinovou kaskádu

30. červenec 2015
Česko – země neznámá

Pramen s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého vyvěrá ve výšce 370 metrů nad mořem na jihozápadním úpatí Tichavské hůrky a je pravostranným přítokem říčky Tichávky. Místo najdete poměrně snadno – nejnižší část celé chráněné oblasti leží jen pár metrů od hlavní komunikace v obci Tichá. Na přírodní památku upozorňuje značení a informační tabule, stejně jako dřevěné oplocení, kolem kterého je možno poměrně pohodlně vystoupat nahoru podél kaskády až k samotnému prameni.

Celá kaskáda je dlouhá asi 120 metrů a vypadá jako val, do kterého někdo vysekal nesouměrné schůdky a prahy. V nejvyšších částech měří až tři čtvrtě metru. Samotný travertin je chemická usazená hornina, která vzniká při vývěru minerálního pramene na povrch. Zajímavý hydrogeologický útvar je tak výsledkem srážení uhličitanu vápenatého za působení rostlin, zvláště řas a bakterií, které je možné v usazeninách travertinu najít. Dokládají tak i stáří horniny, které se měří na stovky a tisíce let.

Vysoký obsah vápníku má vliv na specifickou chuť vody, kterou je možné přímo u pramene ochutnat nebo si ji i s sebou, jako to dělají místní, do nádoby načepovat. Voda chutná příjemně a svěže a na kávu nebo čaj je prý výborná.

V okolí Travertinové kaskády se rozprostírají dubohabrové lesy, místy s příměsí smrku. Mezi chráněnými druhy rostlin je tady možné spatřit například lýkovec jedovatý, pětiprstku žežulník nebo vstavač mužský. Celá oblast je součástí Geoparku Podbeskydí, který je od roku 2014 jedním ze šesti Národních geoparků v České republice.

autor: čan
Spustit audio