Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlas s rozšířením spalovny v Ostravě

Rozšíření spalovny nebezpečného odpadu v Ostravě-Mariánských Horách, proti kterému se postavily město Ostrava, městské obvody, Moravskoslezský kraj i obyvatelé, dostalo souhlas ministerstva životního prostředí (MŽP). Vyplývá to ze stanoviska na internetových stránkách MŽP. Ministerstvo se v něm ztotožnilo se závěry posudku o vlivech projektu na životní prostředí, podle kterého budou tyto vlivy přijatelné.

Společnost SUEZ Využití zdrojů už v Ostravě od roku 1999 provozuje spalovnu s kapacitou 25.000 tun odpadů ročně. Ve stejném areálu, který je na území určeném pro těžký průmysl, chce postavit další linku. Její kapacita měla původně být 20.000 tun, pak ji firma snížila na 15.000 tun. Záměr zdůvodňuje především rostoucí produkcí odpadu v regionu.

„Ministerstvo ... dospělo k závěru, že rozsah vlivů na jednotlivé složky a charakteristiky životního prostředí a veřejné zdraví je z hlediska únosnosti prostředí v dotčeném území hodnocen jako přijatelný a jeho negativní vlivy nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy,“ uvedlo ve stanovisku MŽP.

Určilo rovněž, jaké podmínky musí firma splnit. Musí například zajistit, že vypouštěné látky znečišťující ovzduší nebudou překračovat 50 procent hodnoty horní hranice emisních limitů při použití nejlepší dostupných technik.

Ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) řekl, že rozhodnutí ministerstva ještě ‚rozdýchává‘. „Budeme se bránit všemi prostředky a je pro mě s podivem, že ministerstvo namísto toho, aby nám tady doručilo nějaké řešení, které by pomohlo významněji zlepšit ovzduší, tak nám povoluje nový emisní zdroj na území města,“ řekl Macura.

V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Ke znečištěnému ovzduší přispívá průmysl, doprava, topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska.

Spustit audio zdroj: ČTK

Související