Nahlédnutí do tajů rozhlasového řemesla. Den otevřených dveří přilákal stovky lidí

22. květen 2023

Ostravské studio Českého rozhlasu pozvalo návštěvníky do své historické budovy v centru města. Sobotní Den otevřených dveří byl součástí oslav ke 100 letům rozhlasu.

Lidé se dostali přímo na vysílací pracoviště moderátora, v režiích si vyzkoušeli práci se zvukem a součástí byl i koncert dechových orchestrů.

autoři: tif , iha