Nahlédnutí do tajů rozhlasového řemesla. Den otevřených dveří přilákal stovky lidí

22. květen 2023

Ostravské studio Českého rozhlasu pozvalo návštěvníky do své historické budovy v centru města. Sobotní Den otevřených dveří byl součástí oslav ke 100 letům rozhlasu.

Lidé se dostali přímo na vysílací pracoviště moderátora, v režiích si vyzkoušeli práci se zvukem a součástí byl i koncert dechových orchestrů.

autoři: tif , iha

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...