Někdejší radnice Přívozu je dnes cílem hlavně badatelů a milovníků historie Ostravy

20. září 2016

Dějiny Přívozu jsou úzce spjaty s minulostí Ostravy. Málokdo ale ví, že tato část krajského města kdysi byla samostatná. Doklady o tom najdete i ve zrestaurované historické budově místní radnice, ve které dnes sídlí Archív města Ostravy. Přinášíme vám rozhovor s jeho ředitelkou Blaženou Przybylovou.

Jakou historii má tato krásná budova?

Tato krásná budova je přívozská radnice. To znamená, když byl Přívoz městem od roku 1900, tak až do roku 1924, než se stal součástí města Moravské Ostravy, tak tady bylo vedení města. Sídlili zde představitelé komunální politiky, starosta, místostarostové a radní a řídili odtud celé město Přívoz.

Novogotický kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Prostřednictvím zvonku se k vám dostávají badatelé a jdou po starém schodišti...

Ano, když k nám přicházejí studovat lidé, kteří se zajímají o historii města Ostravy, musí jednak vstoupit těmi krásnými dveřmi a pak postupovat po krásném schodišti, které ještě doprovázejí fotografie v letošním roce z naší knihařské dílny, než vejdou do té studovny.

Ladí tato výstava k těm pokladům, které jsou tady u vás v archivu uloženy?

Je to tak. U nás máme v archivu uloženo vlastně více než šest kilometrů dokumentů, a to už od roku 1362. Tím nejstarším je pergamenová listina, kterou vydal Karel IV. 17. května 1362 a povoluje městu Moravské Ostravě konání výročního trhu. Což pro to období středověku bylo nesmírně důležité. Znamenalo to totiž obrovský rozvoj města a vytváření dobrých podmínek pro lidi, kteří tady žili. A také tady přicházeli kupci s cizokrajným zbožím. Ale taktéž s sebou přiváželi informace o nových výrobcích, o nových technologiích čili seznamovali s takzvaným know-how, jak dnes říkáme, a lidé se v tom vývoji posouvali dál.

Badatelna je zařízená téměř jako z první republiky, i když naprosto moderním nábytkem...

Naprosto moderním nábytkem, ale je to bývalý zasedací sál přívozské radnice, takže už napovídá tomu krásný strop, vymalované lunety tím vzorem, jak to bylo v roce 1897. A co je ještě důležité, je znak města Přívozu. Je to takzvané mluvící znamení, na řece Odře loďka s veslem, protože Přívoz znamenal opravdu přívoz přes řeku Odru.

Zásadní vliv na podobu Přívozu měl na přelomu 19. a 20. století přední vídeňský architekt Camillo Sitte
Spustit audio