Odklad splátek úvěrů a hypoték. Jaké jsou podmínky a koho se odklad týká? Ptali jsme se právníka

16. duben 2020

S finančními problémy se v současné situaci potýká celá řada lidí. Ať už podnikatelů či zaměstnanců, kterým se v době zavřených provozoven, podniků a obchodů výrazně zmenšil příjem. Proto banky už dříve vycházely vstříc s nabídkami odkladu splátek. Jednotný postup pro tyto případy schválila i vláda. Na podrobnosti jsme se ptali ostravského advokáta Tomáše Krásného.

Kdo může zažádat o odklad splátek?

Žádat mohou všechny fyzické osoby, to znamená i živnostníci, a také právnické osoby. Okruh žadatelů je poměrně široký. Stát negativně vymezil pouze předměty závazků, ale žádat může v podstatě každý.

Je možné odložit splátky u všech typů úvěrů?

Stát vymezil pouze okruh závazků, kterých se odklad netýká. A jsou to zejména závazky z kreditních karet, kontokorentních úvěrů, revolvingové úvěry, nebo také operativní leasing. A také tam jsou určité úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu.

Na jak dlouho je možné splácení odložit?

Jsou dvě varianty. Buď může občan banku požádat o odklad na tři měsíce nebo na šest měsíců.

Musí klienti bank dokládat konkrétní důvod?

Nemusí. V rámci žádosti musí jen prohlásit, že žádají o odklad z důvodu nepříznivého vlivu koronavirové pandemie. Tady bych chtěl ale upozornit na to, že byť to banky neprověřují, tak pokud by se prohlášení ukázalo nepravdivým, za určitých okolností by se mohlo jednat i o trestný čin úvěrového podvodu.

Spustit audio

Související