Ostrava se bouří proti vědecké studii o zdejším ovzduší

28. duben 2010

Ostravské úřady tlačí na vědce Radima Šráma z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, aby odvolal část studie, která popisuje znepokojivý stav životního prostředí na Ostravsku a jeho vliv na zdraví člověka. Na základě výzkumu na dobrovolnících v Ostravě došel Šrám k závěru, že ovzduší ve městě je v mnohem horším stavu, než se myslí. Ostravský magistrát ale míní, že vědec možný vliv znečištěného ovzduší na zdraví lidí záměrně zveličil.

„My se výsledkům nebráníme, naopak. Co ale chceme po vědeckém týmu je, aby zveřejnil veškeré výsledky. Pokud se zveřejní a medializuje jen jedna část výsledků výzkumu, působí to u občanů Ostravy zděšení. Doktor Šrám by také měl při zveřejňování výsledků výzkumu zvolit takovou formu, aby to bylo srozumitelné i pro laickou veřejnost,“ říká náměstek ostravského primátora Dalibor Madej

Náměstek Madej se již dříve vyjádřil v tom smyslu, že proti Radimu Šrámovi podnikne právní kroky.

„Pan Šrám dostal dopis, které vypracovalo naše právní oddělení. Je v něm formulováno to, co po něm chceme,“ komentuje věc Madej.

"Vítáme všechny výzkumy, i ten vědeckého týmu doktora Šráma. Je to jediná cesta, jak přinutit orgány v Praze, aby začaly konat. Ostrava již všechny legislativní kroky na zlepšení zdejšího ovzduší vyčerpala. Proto připravujeme žalobu na stát pro nečinnost," dodává náměstek ostravského primátora Dalibor Madej.

Strastiplné životní podmínky

Radim Šrám ale jakékoliv zveličování výsledků výzkumu odmítá. Podle svých slov s nimi také průběžně seznamuje ostravskou veřejnost:

„Právě protože víme, že je naší povinností s výsledky výzkumu seznamovat ostravskou populaci, proto jsme výsledky studie poprvé na začátku března prezentovali na semináři v Ostravě. Každý se tam k tomu mohl vyjádřit.“

„První výsledky programu ‚Ostrava‘ jsme zveřejnili v časopise Ochrana ovzduší už na konci roku 2009. další zveřejníme v příštím čísle. Informujeme tedy průběžně. Další seminář v Ostravě proběhne v listopadu, až budeme mít nejnovější výsledky měření,“ pokračuje Šrám a dodává:

„Je ale třeba si uvědomit, že letos v lednu byla velmi v Ostravě neobvyklá inverzní situace, kdy ty koncentrace škodlivých látek v ovzduší byly několikanásobně vyšší než v loňském roce. Hodnoty u dobrovolníků byly třikrát až šestkrát vyšší než v loňské zimě.“

Výzkum má několik částí. Jde například o sledování nemocnosti dětí v deseti ostravských zdravotních střediscích, studium a srovnání astmatu u dětí z Bártovic, nejzatíženější části Ostravy, a Prachatic. V Bártovicích má astma 60 procent dětí do tří let věku.

Podle prezentovaných výsledků výzkumu také jedy v ostravském ovzduší po třech týdnech prožitých v ostravském regionu narušily DNA čtyř vědců z Prahy.

„Je nepochybné, že ostravské životní prostředí se horší a má to vliv na lidské zdraví,“ konstatuje Radim Šrám.

autoři: mam , pir
Spustit audio