Podniky v Ostravě snížily množství vypouštěného benzenu

30. leden 2014

Množství rakovinotvorného benzenu v ovzduší v Ostravě-Přívoze se podařilo dostat pod povolenou normu. Vyplývá to z měření Českého hydrometeorologického ústavu.

Benzen v Přívoze překračoval limity řadu let. Loni se ale konečně podařilo díky ekologickým opatřením znečišťovatelů dostat pod povolený limit 5 mikrogramů na kubík vzduchu.

Podle Jiřího Urbance z Krajské hygienické stanice v Ostravě budou ale množství škodlivin i nadále hlídat: „Zatím se zdá, že se to daří, protože od roku 2011 je pokles až na hodnotu, která byla v loňském roce: 3,9. Což si myslím, že pokud by ten trend zůstal zachován, tak je úspěch.“

Podle náměstka ostravského primátora Dalibora Madeje z ODS stojí za poklesem nové ekologické technologie zdejších znečišťovatelů, jako koksoven a chemičky BorsodChem:

„Firmy prováděly technologická opatření, která snížila koncentrace benzenu do ovzduší. Dokonce se podařilo koncentrace snížit na tolik, že už se dostáváme do normálního stavu, což je dobrá zpráva pro obyvatele Přívozu.“

Jinde v Ostravě podle odborníků problémy s touto látkou nejsou.

autor: iha
Spustit audio