Přes devět tisíc koledníků z Moravskoslezského kraje vybírá peníze v Tříkrálové sbírce

3. leden 2023 06:20

Lidé budou skupinky tří králů i jednotlivce potkávat v ulicích do poloviny ledna. Tradiční sbírku v regionu organizuje Diecézní charita ostravsko-opavská. V minulém roce přispěli lidé v regionu přes 21 milionů korun.

„Pro ty dospělé se to vysvětluje latinským Christus Mansionem Benedicat, to znamená Ježíš Kristus Bůh ať žehná tento dům,“ vysvětluje farář Jan Larisch pravý význam zkratky KMB, kterou tři králové zanechávají na zárubních dveří štědrých lidí.

Letošní Tříkrálová sbírka má pomoci uskutečnit celkem 52 záměrů jednotlivých poboček charity v regionu. Jak říká ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské Lukáš Curylo, peníze půjdou třeba na nákup auta pro sestřičky ošetřovatelské péče, na rekonstrukci charitního domova pro seniory v Ostravě nebo na podporu terénní péče v podhorských oblastech.

„Jedním ze záměrů je výstavba nízkoprahového centra pro lidi bez domova v Jeseníku. Dalším projektem je podpora chráněných dílen, protože chráněné dílny, jak jsou dnes financovány, neumožňují kvalitní zázemí a konkurenceschopnost těchto zařízení,“ dodává Curylo.

Část peněz poputuje také do fondu pro případné krizové události nebo na pomoc v zahraničí.

Za koledníky se do sbírky letos přihlásilo přes devět tisíc dobrovolníků. „Mimo kolednické skupinky je možno od 1. do 15. ledna přispět také do zapečetěných pokladniček, které jsou umístěny jako statické pokladničky na veřejně dostupných místech. A zároveň do konce ledna je možné využít možnosti zasílání příspěvků jednotlivým charitám přímo pod jejím variabilním symbolem, nebo je možné využít platební bránu na webu Tříkrálové sbírky,“ doplňuje koordinátor sbírky pro Moravskoslezský kraj Martin Hořínek.

Sbírku letos podpoří také několik charitativních koncertů. Ten první už dnes  v ostravském kostele sv. Václava.

Spustit audio

Související