Půl milionů lidí se sluchovým handicapem v Česku. Pomáhá jim Tichý svět

Tichý svět. To je v rámci celé naší republiky síť poraden, které poskytují množství služeb lidem neslyšícím a nedoslýchavým. Mimo jiné právní poradenství, sociální rehabilitaci nebo tlumočnické a přepisovatelské služby.

Stejně jako odstraňování jazykových bariér je také důležitá osvěta a začleňování osob se sluchovým postižením do společnosti slyšících. Více o tom napoví rozhovor s vedoucí  moravskoslezské pobočky organizace Tichý svět Alenou Hegerovou.

Tichý svět u nás už 16 let propojuje svět slyšících a neslyšících. Moravskoslezská pobočka má sídlo v centru Ostravy a už na první polovinu září chystá osvětovou kampaň s názvem Deafember.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...