Půl milionů lidí se sluchovým handicapem v Česku. Pomáhá jim Tichý svět

Tichý svět. To je v rámci celé naší republiky síť poraden, které poskytují množství služeb lidem neslyšícím a nedoslýchavým. Mimo jiné právní poradenství, sociální rehabilitaci nebo tlumočnické a přepisovatelské služby.

Stejně jako odstraňování jazykových bariér je také důležitá osvěta a začleňování osob se sluchovým postižením do společnosti slyšících. Více o tom napoví rozhovor s vedoucí  moravskoslezské pobočky organizace Tichý svět Alenou Hegerovou.

Tichý svět u nás už 16 let propojuje svět slyšících a neslyšících. Moravskoslezská pobočka má sídlo v centru Ostravy a už na první polovinu září chystá osvětovou kampaň s názvem Deafember.

Spustit audio