Rozlehlá rašeliniště, minerální prameny a bublající mofety. To je přírodní rezervace Soos na Chebsku

22. září 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Rezervací vede naučná stezka

Národní přírodní rezervace Soos se nachází na Chebsku na západě Čech, v blízkosti Františkových Lázní. Jde o rozlehlé chráněné území na ploše větší než 263 hektarů, které nemá ve střední Evropě obdoby.

Nacházejí se tam unikátní slanomilné řasy a rostliny, minerální prameny a také bublající a zapáchající mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který prostupuje trhlinami v půdě, vytlačuje část povrchové vody a v místě výstupu zdánlivě přivádí vodu do varu.

Celé území zásadně ovlivnila povrchová těžba rašeliny, která začala již ve středověku. Její hlavní rozvoj nastal ale až v 19. století, kdy měl v Soosu továrnu podnikatel Heinrich Mattoni. Těžba nerostných surovin byla definitivně ukončena v polovině minulého století. Od roku 1964 je Soos chráněnou přírodní rezervací.

Bublajících mofet tu najdete několik desítek

Rezervací vede naučná stezka dlouhá přibližně dva kilometry. Kdo se po ní vydá, dozví se z informačních panelů mnoho zajímavostí. Popisují totiž nejen geologické výjimečnosti této lokality, ale třeba také unikátní faunu a chráněné živočichy, kteří tu žijí.

Cestou návštěvník míjí i na pramen minerální vody. Jmenuje se Císařský pramen a je prý nejchutnějším a také nejteplejším pramenem v celé Chebské pánvi. Jeho celoroční teplota se pohybuje okolo 17 stupňů Celsia. Stezka vede také po dně vyschlého slaného jezera, kde ze schránek řas - rozsivek vznikla evropská rarita, takzvaný křemelinový štít.

Naučná stezka je pro návštěvníky otevřená až do 30. října každý den, v listopadu si pak rezervaci mohou zájemci prohlédnout pouze o víkendech.

Spustit audio