Rybník Štěpán u Ostravy ukrývá řadu chráněných živočichů i rostlin

9. srpen 2013

Leknín bělostný, kotvice plovoucí nebo také voďanka žabí. Tyto a mnohé další chráněné druhy rostlin najdete v přírodní rezervaci Štěpán mezi Ostravou a Opavou. Tvoří ji jak stejnojmenný rybník, tak okolní mokřady s tůněmi a lužním lesem.

Kromě rostlin tam díky ochraně a stávajícímu ekosystému žije také řada ohrožených živočichů - od ptáků, přes obojživelníky, až po hmyz.

„Tady máme česlo, kudy se vypouští rybník při odlovu. Kanál vede přímo do řeky Opavy. Křižuje se tady cyklostezka s naučnou stezkou a je to výborná pozorovatelna vegetace a zvířectva,“ popisuje botanička Zdena Rozbrojová.

V okolí jsou vidět porosty rákosu, velké plochy kotvice plovoucí a severozápadním směrem od česla žluté porosty vodní kapradiny nepukalky plovoucí. Na hladině rybníka můžete vidět vodní ptactvo, mezi jinými také labutě.

Rybníků bylo v minulosti více

„Rybník Štěpán je poslední a nejspodnější na toku řeky Opavy, který se zachoval. Rybniční soustava byla napájena z odbočky dřívější živé řeky Opavy, která nebyla zregulovaná, nebyla vedena kanálem,“ připomíná historii rybníků botanička.

Dodala, že ve starých mapách můžeme ještě vidět zakreslený rybník Arizona. Dnes je v daném místě pole a ochranné pásmo. „Člověk, který je mladý nebo se sem přistěhoval, tak si ani nevšimne, že jede po starých hrázích,“ uzavírá Zdena Rozbrojová.


Za přírodními krásami rezervace Štěpán se můžete vypravit také prostřednictvím zvukového záznamu magazínu Křížem krajem – k poslechu zde.

autor: čan
Spustit audio