Snažíme se o velké opravy kostelů a taky dobře hospodařit, říká nový biskup Martin David

11. září 2023

Hostem pořadu K věci je nově jmenovaný sídelní biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David.

Pane biskupe, už dříve jste byl generálním vikářem diecéze ostravsko-opavské, od roku 2017 také pomocným biskupem. Přesto se zeptám – vaše srpnové jmenování, událost mimořádného významu pro život města i diecéze. Co se pro vás od této chvíle změnilo?

Čtěte také

Změnilo se především to, že se celé diecéze vrátila do nějakého regulérního stavu, má svého diecézního biskupa tak, jak to má být. Pro mě se změnilo možná něco málo ohledně pravomocí, ale vzhledem k tomu, že jsem se na životě a řízení diecéze podílel v těch uplynulých letech, tak ta změna v mém životě není až tak příliš veliká.

Kromě toho duchovního rozměru, který je samozřejmě stěžejní pro vaše poslání, je vaše práce také, ale už jste spojená s hospodářskými aspekty života v diecézi. Před 10 lety začalo postupné majetkoprávní vyrovnání mezi státem a církvemi. Dostala tehdy vaše církev v rámci diecéze všechny majetky od státu, o které stihla požádat? Je k dnešnímu dni to odškodnění ze strany státu už vyrovnáno?

Majetkové narovnání je ukončeno, je ukončeno v té majetkové části, to znamená ty majetky, o které jsme požádali, tak ty nám skutečně byly vydány. Jedná se o pozemky lesní, ale také o nějaké polnosti. Těch polností je menší část a ještě stále probíhá vyplacení té finanční náhrady. Ale co se týče těch nemovitých majetků, tam už je proces ukončen.

Takže dnes jste vlastně hospodářem. V jaké kondici je diecéze dnes po těch 10 letech, zvládáte financovat provoz diecéze, farností?

Jsem přesvědčen, že ta hospodářská kondice je velice dobrá, byť na začátku bylo mnoho škarohlídů, kteří říkali, jak to nebudeme zvládat. Bylo to určitě velice náročné, ale teď po těch 10 letech, když se na to podívám, mohu říct, že se nám hospodaření v diecézi daří.

Biskup Martin David a moderátor Vladimír Šmehlík

V posledních letech jsme svědky významné obnovy řady kaplí, kostelů, chrámů i jiných objektů. Řada těch rekonstrukcí je spolufinancována z více zdrojů včetně dotačních titulů EU. Nakolik jste v tomto úspěšní?

Snažíme se právě o ty velké opravy, které jdou v hodnotách do desítek milionů korun, a snažíme se hledat nějaké vícezdrojové financování. A jedním z těch zdrojů jsou dotace EU, ať už z nějakého integrovaného regionálního operačního programu nebo z dalších menších programů. A myslím si, že jsme v tom celkem už úspěšní, že právě díky těm dotačním programům byla v posledních letech opravena katedrála Božského Spasitele, konkatedrála v Opavě, ale také mnoho menších kostelů.

A shodou okolností se za několik týdnů rozběhne velká oprava frýdecké baziliky. Ta bude také financována mimo jiné z dotačních projektů a bazilika bude zavřená bezmála tři roky.

Předpokládám, že máte konkrétně v rámci nějakého odboru hospodářství tým lidí, který se stará jenom o ten projektový management získávání dotací...

Přesně tak. Je to na biskupství odbor dotačních projektů a církevní turistiky, kde jsou kolegové, kteří se této oblasti věnují.

Fenomén církevní turistiky a Otevřené chrámy

Církevní turistika se stává významnou částí cestovního ruchu v našem kraji. Kromě tradičních poutí, které se pořádají napříč farnostmi, funguje v diecézi i projekt Otevřené chrámy, díky kterému mohou turisté navštívit i jindy zavřené kostely. Jak tento projekt hodnotíte?

U návštěvnosti v tom projektu Otevřené chrámy máme přehled vvelice dobrý, protože právě díky spolupráce s Moravskoslezským krajem máme v těchto otevřených chrámech máme průvodce a ti si evidenci o návštěvnosti vedou. A třeba v minulém roce jsme v projektu zaznamenali 235 návštěvnických vstupů za sezonu, což je od začátku května do konce října a je to v té sedmileté historii projektu vlastně zatím největší číslo.

Jak to přesně funguje?

Zpřístupnění u těch chrámů je různé. Jsou chrámy, které jsou zpřístupněny v podstatě po celý týden, možná s výjimkou jednoho dne. A jsou tu chrámy, které jsou třeba zpřístupněny jenom o víkendu. Všechno je velice přehledně na webu otevrenechramy.cz.

V rozhovoru pak také ještě uslyšíte o problému nedostatku kněžích v diecézi a proč tomu tak je. Biskup Martin David také prozradí, jak vnímá stavbu nového polyfunkčního domu u kostela sv. Václava v centru Ostravy, vysvětlí, jak je to s využitím Farské zahrady a řeč přijde i na kůrovce a obnovu lesů na Ondřejníku.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.