Stará ostravská dělnická kolonie Mexiko vypadá jako kdysi. A přitom stále žije

21. leden 2014
Česko – země neznámá

Celá stovka dělnických kolonií kdysi stávala v jednom jediném městě - v Ostravě. Osady se tak nesmazatelně vepsaly do její historie i architektonické podoby. A také do paměti lidí, kteří v koloniích prožili svá často nejlepší léta a neopakovatelné osudy.

Budování dělnických kolonií šlo ruku v ruce s rozvojem průmyslu a těžby uhlí. Jejich vznik se v Ostravě datuje do druhé poloviny 19. století. Kamenouhelné doly a koksovny, ale také Vítkovické železárny a další průmyslové podniky stavěly tyto kolonie pro své dělníky.

Hornická kolonie Mexiko v Ostravě-Petřkovicích

Dělnické kolonie měly často podobu několika desítek zděných domků, propojených dvorky a zahrádkami. Tak vypadá i kolonie Mexiko, která v ostravské městské části Petřkovice stojí dodnes. Název Mexiko připomíná, že dělnické kolonie často vznikaly na perifériích a obyvatelé města to do nich měli stejně daleko jako do Ameriky.

Dnes je kolonie Mexiko velice příjemná čtvrť, až polovenkovského charakteru, dopravně velmi dobře dostupná, přitom klidná, a svými obyvateli, dnes už majiteli domků, pěkně udržovaná.

Hornická kolonie Mexiko v Ostravě-Petřkovicích

Zvětšit mapu

autor: čan
Spustit audio