V Bruntále plánují revitalizaci Kobylího potoka. Má pak lépe zadržovat vodu

26. únor 2019

Vodohospodáři se snaží na mnoha místech v kraji zadržet vodu v krajině. Například v Bruntále plánují letos revitalizaci Kobylího potoka. Narovnané betonové koryto tam nahradí přírodě bližší menadry a mikrotůně, ve kterých se lépe daří živočichům. Práce začnou v polovině letošního roku a stát budou skoro 5 milionů korun.

„Posledních pár let je sucho i tady. Teď byl sníh výjimečně přes zimu, jinak už je to ty poslední roky horší,“ říká Jindřiška, které se líbí, že by v centru Bruntálu měl potok získat meandry a lépe tak zadržoval vodu. Nicméně vadí jí, že se kvůli tomu kácí pěkné zdravé stromy. „Asi už to bylo místy hodně zarostlé, měli by tam vysadit něco náhradního,“ dodává.

„Vzhledem k tomu, že období vegetačního klidu končí koncem března, jsme provedli kácení veškerých stromů, které by zasahovaly do budoucího rozvolnění. Vykáceli jsme jich 37 a sadit jich budeme kolem devadesáti,“ říká Jiří Mlčoušek, správce toků Lesů ČR.

V ruce drží plán úprav vodního toku. „Udělají se příčné kamenné pásy, které podrží dno, a mezi těmi pásy budou tůně pro vodní živočichy. Což bude vytvářet vhodné biotopy pro zvláště chráněné druhy, jako je střevle potoční. Teď tady ty podmínky nejsou, protože tok v létě vysychá,“ dodává Mlčoušek.

Letos Lesy ČR připravují podobné vodní stavby za v celé republice za zhruba 300 milionů korun. Asi dvě třetiny nákladů pak pokryje státní dotace.

Spustit audio

Související