Zpěvem k srdci: Naši folklorní jubilanti

24. červen 2020

V letní edici hudebního cyklu Zpěvem k srdci jsme vzpomněli na legendární redaktorské osobnosti Českého rozhlasu Ostrava. Poctu Věře Šejvlové, Jaromíru Dadákovi, Ivo Stolaříkovi, Jaromíru Gelnarovi a Janu Rokytovi složili Ensemble FLAIR a hosté.

Loni 1. července jsme si připomněli 90. výročí založení ostravského rozhlasu a na sklonku tohoto kulatého výročí jsme uctili v koncertním Studiu 1 osobnosti, které se významně podílely na budování dobrého jména folklorní redakce a folklorního archivu Českého rozhlasu Ostrava.

Ctěné jubilanty jsme potěšili hudbou, slovem i fotoprojekcí. Mezi vzácnými hosty neměli chybět např. legendární hudební režisér Vladimír Studnička (85), valašský zpěvák Josef Laža (80), mistr zvuku Lubomír Výrek (70), ale i další, ať už z folklorního světa či mimo něj. Zvali jsme všechny.

Jubilanti nebeští

Zároveň jsme vzpomněli i na osobnosti, které na nás dnes již pohlížejí z uměleckého nebe a které se o věhlas folklorních vln Českého rozhlasu Ostrava zasloužili měrou nejvyšší. Patří k nim bezpochyby hudební redaktorka a choreografka Věra Šejvlová (nedožitých 100), legendární valašská zpěvačka Jarmila Šuláková (nedožitých 90), hudební redaktor a etnograf  Dr. Jaromír Gelnar (nedožitých 90), hudební redaktor, skladatel a dirigent Jaromír Dadák (nedožitých 90) a hudební redaktor a hudebník Jan Rokyta, který působil v redakci až do roku 2012.

Ke jménům Jaromíra Dadáka a Jana Rokyty patří i vzpomínka na Malou muziku ONDRAŠ a Cimbálovou muziku TECHNIK Ostrava, které působily v roli studiových folklorních  těles Českého rozhlasu Ostrava (Malá muzika ONDRAŠ v letech 1971-1981 a Cimbálová muzika TECHNIK v letech 1971-1996).

Ensemble FLAIR

Hudebních vstupů se v plynutí večera symbolicky ujala muzika Ensemble FLAIR, která způsobem i obsahem své práce přímo navazuje na odkaz obou rozhlasových těles, ale i na jejich úspěchy v mezinárodní soutěži rozhlasových snímků Grand Prix Svetozára Stračinu. Slovem provází autor pořadu, umělecký vedoucí Ensemble FLAIR a hudební redaktor Českého rozhlasu Ostrava Jan Rokyta mladší.

autoři: Jan Rokyta , tif

Související