Do studia Českého rozhlasu Ostrava přišli koledovat tři králové

Tři králové ve studiu Českého rozhlasu Ostrava
Tři králové ve studiu Českého rozhlasu Ostrava

Ve městech a obcích celé republiky probíhá až do 14. ledna tradiční Tříkrálová sbírka. A koledníci zavítali i do Českého rozhlasu Ostrava.

Zazpívali koledy a také prozradili, že letošní výtěžek Tříkrálové sbírky půjde především na Mobilní hospic sv. Kryštofa, na Hospic sv. Lukáše, chráněné dílny, které provozuje Charita sv. Alexandra, a také na dva programy pro lidi ohrožené sociálním vyloučením.

Přispět můžete jak přímo koledníkům v ulicích, tak i prostřednictvím DMS. Další podrobnosti najdete na oficiálním webu Tříkrálové sbírky.

Poslechněte si, jak návšteva koledníků u nás ve studiu vypadala. A ještě přídáváme krátké video:

Spustit audio

Související