Šilheřovický zámecký park je nekonečnou oázou zeleně

28. březen 2014

Pány tu byli Eichendorfové a jako reprezentativní sídlo si zámecký areál v Šilheřovicích na Opavsku vyšperkovala taky zámožná rodina Rothschildů. Mimo jiné třeba anglický park u zámku.

Zeleň má dnes rozlohu bezmála sta hektarů a zajímavá je nejen pro golfisty, kterým se park otevřel v roce 1968 jako první na Moravě. Zámecký areál ale ocení náhodní výletníci i odborníci třeba přes brouky.

„Vyskytuje se tady páchník hnědý, což je brouk asi tři centimetry velký, který miluje ztrouchnivělé dřevo a je chráněným druhem i v rámci evropské soustavy Natura,“ vysvětluje mi biolog Jakub Kubačka z občanského sdružení Natura Opava.

„Je druh, který se nazývá takzvaný deštníkový druh – je to takový obecný pojem, kterého když budeme chránit, tak předpokládáme, že budeme chránit i velkou spoustu dalších druhů brouků. Je to brouk vázaný na mrtvé dřevo, které všeobecně v krajině bývá málo dostupné,“ dodává biolog.

Přirozeně i proto před lety brouka zohlednila obnova zámeckého parku. Důkazem jsou četná torza starých stromů v areálu. Za projektem revitalizace parku v Šilheřovicích stojí mimo jiné krajinářský architekt Lubomír Rychtar, areálu se věnuje už dvacet let. Jak mi vysvětluje, snahou bylo postupnými kroky obnovit původní kompozici z roku 1866.

A čím anglický park uchvacuje?

„Návštěvník by měl pocit, že se pohybuje volnou pastevní krajinou, aby v podstatě ani nepozoroval rafinovanost rozmístění různých solitérních stromů, skupin stromů, ale přesto byl unešen kvalitou toho prostoru. Takový skrytý pocit volnosti, osvobození od sešněrování městským prostorem,“ říká krajinářský architekt.

Golfový areál u zámku Šilheřovice (Těšínské Slezsko - 42)

Cestou parkem mi Lubomír Rychtar mezi řečí připomíná Voltaira a Rousseaua a já se poslušně nechávám pohltit nekonečnou rozlohou zámecké zeleně. Nemusím být ani odborník, abych docenila kompoziční finty a krajinný obraz. A můj obdiv mají pochopitelně i staleté solitéry.

„Dvousetleté duby jsou s největší pravděpodobností z období panování Fridricha Eichendorfa, stojíme u Neptunovy fontány a když si spojíme střed zámku, střed fontány a protáhneme si tuto osu tak se dostáváme na nádherný dub. A ten je tu podle mého názoru vysazen jako znak rodiny Eichendorfů,“ dodává Rychtar.

Líbit se vám bude taky Evelynino jezírko, lovecký zámeček nebo třeba už zmíněná Neptunova kašna.

„Pozdější majitel Anselm Salamon Rotschild se chlubil právě obrovským vodotryskem tady z této fontány a jeho syn Alfonso je zde fotografován u tohoto bazénu, který fungoval jako plavecký,“ upozorňuje architekt.

Celý rozhlasový výlet po šilheřovickém zámeckém parku si můžete poslechnout v záznamu našeho magazínu Křížem krajem (viz ‚Přehrajte si celý příspěvek‘ pod titulkem). Tento i další odvysílané díly pořadu pak najdete v iRadiu.

Spustit audio