Vědci v Ostravě hledají způsob, jak ekologicky vyrobit velké množství vodíku

14. duben 2024 06:20

Vědci z VŠB–Technické univerzity Ostrava hledají způsob, jak ekologicky vyrobit velké množství vodíku. Právě ten by mohl v budoucnosti sloužit jako palivo do aut. V laboratoři vědci plyn získávají z odpadního biolihu, a to za pomoci slunečního záření. Cílem je najít řešení, jak vodík ekologicky a levně vyrábět i ve velkém a nabídnout pak know-how výroby firmám.

„Teď tady stojíme u vysokorozlišovacího scanovacího elektronového mikroskopu, ten je pro nás velice důležitý – konkrétně se díváme na trubičky oxidu titaničitého,“ popisuje fyzik Radek Zbořil v laboratoři, kde probíhá výzkum zaměřený na přeměnu biolihu na vodík. Právě na něj by totiž v budoucnosti mohla jezdit všechna auta.

„Biolíh se v dnešní době už používá jako biopalivo zejména v Brazílii nebo Spojených státech. Nicméně není dokonale zelený, jeho spalováním stále vzniká uhlíková stopa, oxid uhličitý,“ vysvětluje profesor fyziky.

V laboratoři proto vyvíjí vodík, tak, aby se při jeho použití v autě už z výfuků žádné škodlivé látky do ovzduší nepouštěly. Pomoct k tomu vědcům má sluneční záření a speciální katalyzátory.

Na výzkumu spolupracují i s týmem vědců ze zahraničí. „My se v tom mezinárodním týmu pokusíme o využití solární energie, kde ve speciálním fotochemickém reaktoru bude docházet k přeměně biolihu na vodík a butanol s využitím speciálním katalyzátorů,“ nastiňuje fyzik.

Na rozdíl od těch katalyzátorů, které se k výrobě vodíku používají dnes, ty, které si vyrábí vědci sami, už nevytváří žádné škodliviny. „Zabraňuje nám v tvorbě těch odpadních látek,“ vysvětluje mladý vědec David Panáček. A jak si takový fotokalyzátor můžeme představit, jak vypadá? „Je to nanomateriál, takže je to klasický prášek,“ dodává.

V praxi by tak řidiči do auta natankovali stlačený vodík a z výfuku vypouštěli jen vodní páru bez jakýchkoliv škodlivin. Vědce teď čeká úkol vůbec největší – najít způsob, jak výrobu vodíku přenést z laboratorních podmínek do praxe.

Spustit audio