Zákonné změny pro bytová družstva a společenství vlastníků

8. září 2020

Tématem pravidelné Poradny je novela občanského zákoníku, která vstoupila v platnost 1. července. Přináší taky podstatné změny v bytovém spoluvlastnictví. Zasahuje tedy do života členů společenství vlastníků i bytových družstev.

Jde o pokus napravit alespoň některé předchozí legislativní přešlapy, které se týkají především bytového spoluvlastnictví. Ty nejzásadnější změny jsme probrali v Poradně se Zuzanou Zádrapovou z nadačního fondu Paragraf.

Za nejzásadnější změnu právní experti považují zrušení předkupního práva v případě spoluvlastnictví bytů. „Předkupní právo teď platí pouze v případě, že bylo spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti. To znamená typicky v případě dědictví a některý ze spoluvlastníků převádí svůj podíl. Pak platí předkupní právo po dobu prvních šesti měsíců,“ vysvětluje v rozhlasové Poradně Zuzana Zádrapová.

Novela také upravuje oznamovací povinnost vlastníků, nebo reguluje podmínky pronájmu. Nejen tato témata jsme v Poradně probrali. Poslechněte si náš záznam.

Spustit audio

Související