Cenu města Ostravy spojenou s finanční odměnou získaly čtyři osobnosti

22. říjen 2023 08:20

Hned čtyři lidé letos získali Cenu města Ostravy. Rozhodují o nich zastupitelé. Vždy oceňují osobnosti, které přispěly k rozvoji města anebo jsou s ním spojené a dosáhly mimořádných úspěchů.

Všechny osobnosti Ostrava ocenila za přínos pro město. Jednou z nich je Jarmila Hájková, která dlouhá léta vedla Divadlo loutek. Podle města se zasloužila o jeho umělecký i ekonomický růst. A taky dosáhla uznání divadla na zahraničních scénách. Sama Jarmila Hájková vzpomíná hlavně na okamžik, kdy divadlo přesídlilo do nové budovy na Černé louce.

Dalším oceněným je Petr Mitáček. Je spoluzakladatelem a dlouholetým členem výboru Kroužku přátel městské hromadné dopravy. Uznání se dostalo i Zlatě Holušové. Založila největší a nejznámější český hudební festival Colours of Ostrava. Dramaturgicky ho stále řídí.

Město také in memoriam ocenilu Josefa Jařaba. V Ostravě žil 20 let a učil na katedře jazyků na Vysoké škole báňské. Po revoluci se stal prvním svobodně zvoleným rektorem v Československu, když stanul v čele Univerzity Palackého v Olomouci.

Ostrava ceny města uděluje už od roku 1996. Za tu dobu vyzdvihla 43 osobností.

Spustit audio

Související