Ivan Binar: Kudy? Tudy! Jak se žilo v socialistické Ostravě 60. a 70. let

29. květen 2023

Volné pokračování autorských memoárů Ivana Binara z roku 2020 nazvaných Bezstarostná léta bezradná. Tentokrát Ivan Binar líčí svoje ostravské osudy až do vynucené emigrace.

Jak se žilo v komunistickém Československu a zejména v Ostravě v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století? A našly se přímo „v ocelovém srdci republiky“ osobnosti, které dokázaly vzdorovat komunistické totalitě?

Autentickou odpověď můžeme najít v knize Kudy? Tudy!, volném pokračování autorských memoárů Ivana Binara z roku 2020 nazvaných Bezstarostná léta bezradná. Vyprávění se točí kolem nejpodstatnějšího spisovatelova rozhodnutí, vynucené emigrace, která následovala po podpisu Charty 77, a také kolem kauzy odsouzení členů Divadélka Waterloo a jejich muzikálové parodie Syn pluku.

Kniha je svědectvím o postavení drobného človíčka v soukolí nemilosrdných událostí, ale zároveň zprávou o stále existující naději, že jít svobodně za svým navzdory nepřízni osudu má pro člověka vždycky smysl.

Účinkuje: David Viktora
Připravil: Ivan Motýl
Dramaturgie: Eva Lenartová
Zvukový mistr: Aleš Huber
Režie: Tomáš Soldán
Premiéra: 21. 5. 2023
Natočeno: v Českém rozhlase Ostrava

Ivan Binar vzpomíná na ostravská studia na Pedagogickém institutu, na působení v Divadélku pod okapem, na vojnu a raný zralý věk spojený s existencí časopisu Tramp, s pobuřujícím uvedením muzikálu Syn pluku a následným vězněním se všemi nepříjemnými důsledky.  A Ostravě 70. let rozhodně nelichotí.  Ve městě tehdy žilo jen málo svobodně smýšlejících lidí, kteří navzdory protivenství a mlčící většině chtěli dělat něco sami za sebe. Aniž by naskočili do pohodlného vlaku tichého souhlasu a přežívání s komunisty.

Desetidílnou rozhlasovou četbu připravil Ivan Motýl v dramaturgii Evy Lenartové. Režii měl Tomáš Soldán, účinkuje David Viktora, technický spolupracoval mistr zvuku Aleš Huber.

Kdo je Ivan Binar

Ivan Binar, spisovatel a překladatel

Ivan Binar je spisovatel a překladatel, pedagog a novinář. V šedesátých letech se podílel na představeních ostravského studentského Divadélka Pod okapem (později Waterloo). V roce 1971 byl zatčen a odsouzen za pobuřování, kterého se měl dopustit spoluprací na muzikálu Syn pluku. Po propuštění z vězení nemohl veřejně publikovat a byl zaměstnán v manuálních profesích. Pod nátlakem Státní bezpečnosti byl nucen odejít v roce 1977 do exilu v Rakousku. Po přestěhování do Mnichova (1983) pracoval v Rádiu Svobodná Evropa. Roku 1994 se vrátil zpět do vlasti a stal se spisovatelem na volné noze. V roce 2022 se stal čestným občanem města Ostravy.

Je autorem řady knih, například Kdo, co je pan Gabriel (samizdat 1974), Rekonstrukce (samizdat 1977), Rozprava v krabici (1985). Za román Revoluce! dostal v roce 2018 cenu Nadace Český literární fond za významné literární dílo roku 2017. V roce 2020 vydal knihu vzpomínek na dětství nazvanou Bezstarostná léta bezradná.

Spustit audio