Komunální volby 2022 – speciál z Karviné

12. září 2022

Letos v Karviné kandiduje celkem 7 subjektů, v roce 2018 jich bylo osm.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Jak chcete zabránit odlivu lidí z Karviné?
  2. Souhlasíte se vznikem zábavního parku na území staré části Karviné?
  3. Co uděláte pro Karvinou po útlumu šachet?
  4. Jak hodnotíte rekonstrukci krytého bazénu? 

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Český rozhlas Ostrava do odpovědí nezasahoval – jazykově, stylisticky, ani obsahově. Jde o názory a tvrzení kandidujících subjektů.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Karviné:

ANO 2011

Odpovídá lídr kandidátky Martin Gebauer.

1. Jak chcete zabránit odlivu lidí z Karviné?

Karviná je nádherné, zelené, univerzitní a lázeňské město ve kterém je radost žít. Máme zde 2 nemocnice, polikliniku, hostující zde divadla, spousta koncertů , prvoligový sport a podobně. Je zde relativně levné bydlení a rychlý dopravní spoj do Ostravy a okolí.  Idální místo pro život. Spousta nás patriotů to již vidí, a našim úkolem je naučit zbytek karviňáků to město takto vnímat a poslat tento vzkaz i dál. Samozřejmostí je další rozvoj města z hlediska bydlení pro seniory, mladé rodiny, všemožná pomoc podnikatelům a rozvoj rekreačních zón.

2. Souhlasíte se vznikem zábavního parku na území staré části Karviné?

Jakákoliv atrakce, která zapadne citlivě do krajiny, která bude respektovat a připomínat bohatou historii samotné Karviné, ale i okolí, přitáhne turisty, další investory, zatraktivní jméno Karviná je vítaná. Myslím že je mylné se odkazovat na historická místa ve staré Karviné, která jsou pod 30ti metrovým násypem. Několik místních nadšenců pro starou Karvinou nevytvoří lepší kulturní obraz města oproti vkusnému , citlivě do krajiny zasazenému a historii připomínajícímu zábavnímu parku.

3. Co uděláte pro Karvinou po útlumu šachet?

Útlum OKD již probíhá desetiletí. Postupně jsou zavírány šachty a lidé pracující v hornictví již léta odchází na renty, k jiným zaměstnavatelům a bohužel jak za šachtami přicházeli, tak i nyní někteří odcházejí. Karvinsko mělo vždy punc špinavého a těžařského města. To se již mění. Místo šachet je nyní třeba hledat takové investory, kteří zde vybudují podniky, kde bude přidaná hodnota ve smyslu vývoje, výzkumu , ale i konečné výrobě a distribuci. V těchto najdou uplatnění i dělníci, ale i vysokoškoláci, kteří vyjdou z našich (moravskoslezských) univerzit.

4. Jak hodnotíte rekonstrukci krytého bazénu?

Z technického a funkčního hlediska původní krytý bazén byl na konci funkčního cyklu. Proto jsem rád, že přes veškeré problémy se město Karviná odhodlalo k projektu rekonstrukce krytého bazénu s naší podporou. V tuto chvíli jsme za polovinou plánované rekonstrukce, a naši zástupci z řad Ano jsou součástí kontrol průběhu rekonstrukce. Nutno podotknout, že se nám( zástupcům Ano) podařilo před realizací rekonstrukce krytého bazénu rozšířit projekt o saunový svět ( saunovou část ), jelikož při kontrole předložených podkladů před započetím rekonstrukce krytého bazénu se s touto části vůbec nepočítalo. Domníváme se, že takový projekt by měl splňovat jak funkci plaveckou, tak funkci relaxační se vším co k tomu patří, tak aby kryty bazén odrážel moderní město, kterého chceme dosáhnout.

Česká pirátská strana

Odpovídala lídryně kandidátky Zuzana Klusová.

1. Jak chcete zabránit odlivu lidí z Karviné? 

● Chceme lákat mladé na dostupné bydlení, nižší životní náklady a rozmanité vyžití na Karvinsku. Postavíme v Karviné 100 moderních městských bytů s úspornými technologiemi a regulovaným nájmem. Začneme jednat o odkupu bytů od Heimstadenu, aby město získalo kontrolu nad bytovým fondem.

● Změníme image města a představíme Karvinou jako lídra v moderních trendech a technologiích. Zavedeme bikesharing a sdílené koloběžky. Podpoříme vznik komunitních zahrad, zrevitalizujme plochy mezi sídlišti. Životní prostředí bereme jako prioritu č.1. Nepodpoříme v Karviné velkou spalovnu odpadu ani jiné nové zdroje znečištění.

● Vrátíme pohornickou krajinu lidem, budeme se snažit o zápis Staré Karviné do UNESCO. Vytvoříme koncepci rozvoje lázeňství a udržitelného cestovního ruchu. Najdeme nové investory s nabídkou zajímavých pracovních míst a podpoříme místní podnikatele např. nabídkou atraktivních městských nebytových prostor, finanční podporou rozvoje podnikání nebo sociálně odpovědným veřejným zadáváním.

2. Souhlasíte se vznikem zábavního parku na území staré části Karviné?

Nesouhlasíme. Pohornická krajina by měla sloužit lidem v Karviné jako zóna pro relaxaci, rekreaci a připomínka pohnuté historie. Šikmý kostel díky stejnojmennému knižnímu bestselleru dnes navštěvují tisíce turistů z celého Česka. Stará Karviná má podle odborníků šanci dostat se mezi světové památky UNESCO. Najdeme tu chráněné druhy rostlin i živočichů a také významné místo paměti – pozůstatky několika nacistických pracovních táborů, ve kterých bylo téměř 4000 lidí nuceno k práci v dolech. Desítky z nich tu zahynuly. Postavit zde zábavní park se vstupným několik set korun znamená areál oplotit a připravit se na rychloobrátkový turismus. Měli bychom rozvíjet to, čím je Karviná výjimečná. To je naše hornická historie a tradice, unikátní industriální památky jako je Důl ČSA a krajina s cennými biotopy.Právě takový byl také závěr analýzy zpracované odborníky v rámci koncepcePOHO2030. Proč se jí nedržíme a plánujeme zábavní park, vedle obří skleníky s tropickým pralesem a u toho spalovnu?

3. Co uděláte pro Karvinou po útlumu šachet?

Vrátíme Karvinou do 1. ligy! Ne ve fotbale, ale v růstu životní úrovně a smart technologiích. Pomůžeme místním firmám i neziskovkám získat peníze na rozvoj z Fondu spravedlivé transformace. Nerozházíme miliardy z EU za nesmysly. Chceme pozemky i byty získat zpět a nabídnout levné městské bydlení i prostory pro podnikání. Politici dovolili Karvinou připravit o byty i pozemky. Vlastní je Heimstaden a Bakalův Asental. Na těžbu tak dnes doplácíme zničeným životním prostředím a navíc drahými nájmy. Prosazujeme přírodě blízké rekultivace místo těch technických, které stojí miliony a krajinu spíš ničí. Budeme jednat o reformě hornických úrazových rent, aby lidem nehrozilo, že o ni přijdou kvůli všeobecné nemoci nebo nové práci. Těžký průmysl nahradíme cestovním ruchem, lázeňstvím, službami, zemědělstvím a řemesly. Najdeme nové kvalitní investory. Vytvoříme řemeslný inkubátor a sdílené dílny na podporu řemeslníků. Vytvoříme koncepci rozvoje lázeňství a turismu.

4. Jak hodnotíte rekonstrukci krytého bazénu?

Bazén rekonstrukci potřeboval, jelikož se do jeho údržby léta neinvestovalo a zchátral. Dát více než 400 milionů čistě z úspor města na krytý bazén beztobogánu a úsporných technologií považuji za nehorázné plýtvání. Zvlášť v současné době ekonomické krize, kdy i pracující lidé v Karviné balancují na hranici chudoby. Náklady na provoz se mají podle propočtu zdvojnásobit, při dnešních cenách budou astronomické. Nejsou tam solární panely ani tepelná čerpadla. Tak obří investice by se dala chápat, kdyby šlo o top aquapark, který přiláká turisty z širokého okolí, ne průměrnou stavbu bez extra atrakcí. Nelíbí se nám, že město jako investor odmítlo vést elektronický stavební deník, abychom u tak velké investice měli jistotu správných záznamů pro účely pochybností nebo reklamace. Bazénové technologie dodává tatáž firma jako u letního koupaliště. Nabídku přitom výrazně omezila technologie posuvného dna, která je drahá na pořízení i provoz a upozorňoval na to i oponentní posudek.

Česká strana sociálně demokratická

Odpovídá lídr Jan Wolf.

1. Jak chcete zabránit odlivu lidí z Karviné?

Všichni si musíme uvědomit, že tento region na hornictví vznikl, bez hornictví by Karvinský region nikdy nedosáhl takové velikosti. To, že v současné době, je toto řemeslo v útlumu, je prostý fakt toho, že uhlí je z velké části vytěženo. My jako municipalita především nepřetržitě vyjednáváme s dalšími investory, aby do Karviné přivedli nová pracovní místa, která jsou náhradou za útlum těžkého průmyslu v kraji. Kontinuálně se nám daří oslovovat nové společnosti a tím naplňovat poslední volná místa v rámci karvinských průmyslových zón. V uplynulých letech, se nám například podařilo oslovit Korejskou společnost GS Caltex, nebo českou společnost ROBE, které v Karviné úspěšně zakořenily a velmi se jim daří. Nyní vyjednáváme s několika investory o tom, aby přišli do Karviné také. Spolupracujeme také s OPF Slezskou univerzitou na výstavbě fakulty CEPIS, která přiláká nové studenty do Karviné. Ve spolupráci se Slezskou univerzitou také již několik let běží projekt Business Gate, což je perfektní ... zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Souhlasíte se vznikem zábavního parku na území staré části Karviné?

Jedná se o kompletní využití území kolem bývalého dolu Barbora, které mělo být využito jak průmyslová zóna. Dnes je připravován projekt eden Silesia, na který by mohl být napojen naučný park s odkazem a tématikou těžby a historie Karviné. Za mě je to rozhodně lepší řešení než stávající stav, protože by to přilákalo nové návštěvníky do Karviné, rozproudilo turistický ruch v Karviné a s tím navazující pracovní příležitosti pro místní obyvatele. Je to však vztah mezi vlastníkem pozemků a soukromým investorem, který město může podpořit, nikoli však ovlivnit.

3. Co uděláte pro Karvinou po útlumu šachet?

Jak jsem zmínil v předchozí otázce, soustavně vyjednáváme s dalšími velkými investory průmyslového charakteru, aby své závody vystavěli právě v Karviné. Společně s dalšími partnery pracujeme na přípravách projektu Podolupark, který by měl přinést nová pracovní místa, stejně tak společně Diamem spolupracujeme na projektech průmyslového využití bývalých šachet. S Moravskoslezským krajem pak připravujeme projekt Eden Silesia a se Slezskou univerzitou projekt CEPIS. Tohle všechno jsou projekty, které by měly do našeho města přinést novou nabídku pracovních příležitostí a přilákat nové obyvatele.

4. Jak hodnotíte rekonstrukci krytého bazénu?

Rekonstrukce prozatím jde podle plánu, věřím, že tomu bude tak i nadále. Co mě trochu mrzí, je, že díky obstrukcím opozice se start realizace stavby opozdil o rok, což nyní může mít negativní vliv jednak na cenu díla, ale také na rychlost dokončení stavby. Už totiž mohlo být dávno hotovo.

Komunistická strana Čech a Moravy

Odpovídá lídr Miroslav Hajdušík.

1. Jak chcete zabránit odlivu lidí z Karviné?

Budeme se snažit udržet a zlepšovat kvalitu života ve městě. V novém volebním období se chceme zaměřit na mladé rodiny s dětmi. Vzhledem k neustálé inflaci a zdražování bychom rádi zachovali odpady zdarma, díky tomu právě mladé rodiny ušetří ročně mnoho peněz. Nebudeme zdražovat nájmy v městských bytech a zachováme dostupné služby, které město pro občany nabízí. Když stát selhává, my se pokusíme lidem v Karviné ulehčit a zmírnit dopady zdražování. Každá koruna se počítá. Z hlediska bezpečnosti se budeme věnovat problémovým částem města, protože kdo pracuje a je slušný, nemůže být obtěžován těmi, kterým jsou tyto hodnoty cizí. Jsou před námi další projekty k realizaci. Budova polikliniky, která nyní patří městu, si zaslouží rekonstrukci, aby pacienti byli ošetřeni v důstojném a kvalitním prostředí. Aktivně budeme dál hledat nové lékaře, aby karviňáci nemuseli daleko dojíždět za lékařskou péčí.

2. Souhlasíte se vznikem zábavního parku na území staré části Karviné?

Jedná se o soukromý projekt, který sebou ponese nová pracovní místa a hlavně oživí cestovní ruch, který našemu městu přinese mnoho pozitivního. Na tento projekt může být navázáno spoustu služeb, které návštěvníci mohou v Karviné využít a přinese to právě díky tomu i další návazné pracovní příležitosti. Místo na kterém se uvažuje o stavbě je rekultivovaným stabilizovaným územím a líbí se mi, že projektant v návrhu citlivě respektoval přírodní charakter tohoto území.

3. Co uděláte pro Karvinou po útlumu šachet?

Budeme se snažit do Karviné nalákat nové zaměstnavatele, kterým pomůžeme najít vhodné prostory pro podnikání nebo pozemky. Důležité kritérium pro nás ale bude to, jak budou ochotni zaplatit své zaměstnance. Stojíme si za tím, že naši obyvatelé musí za svou práci mít dobře zaplaceno. Nevidíme důvod, proč by jinde za stejnou práci měli lidé dostávat více peněz než u nás.

4. Jak hodnotíte rekonstrukci krytého bazénu?

Starý bazén našim spoluobčanům sloužil několik desítek let. Jeho životnost se však již blížila ke konci a navíc doba jde dál a dnes jsou jiné požadavky na takové stavby než v minulosti. Naše město si zaslouží kvalitní a moderní plavecký bazén a proto jsme rádi, že se současné koalici podařilo rekonstrukci a přístavbu rozjet. Takto velká přestavba je však časově velmi náročná a proto si ještě na otevření budeme muset chvíli počkat. Vše již ale mohlo být dávno hotové, kdyby některé politické strany nebyli proti projektu a nezdržovali jej.

SPOLU

Odpovídá lídr kandidátky Roman Hamrus.

1. Jak chcete zabránit odlivu lidí z Karviné?

Podporou podnikání, rozvojem průmyslových zón, spoluprací s Moravskoslezským krajem (projekty EDEN, CEPIS, PODOLUPARK). Nezbytné je zlepšení dopravního propojení (rychlotramvaj Ostrava - Karviná, tento projekt ve spolupráci s Krajem již postupuje zdárně vpřed). Je nutné také zajistit bezpečnost občanů zvýšením kompetencí policie k tvrdšímu postihu sociálně nepřizpůsobivých občanů, a to navýšením počtu strážníků v ulicích. Dalším důležitým prvkem je stabilizace a zvýšení počtu lékařů –ambulantních specialistů (zubní, kožní, ORL) a  také podpora individuálního bydlení, kdy navýšíme příspěvek na podporu individuální bytové výstavby na 200.000. Je potřeba transformovat město z hornického na „turisticko-strojírenské“. Zajistit podporu podnikatelů v gastronomii, což by umožnilo zvýšení počtu turistů a získání peněz ve službách, když je problém finance samostatně generovat ve městě. Také podporou alternativní kultury, aby mladí lidé nemuseli za vším jezdit do Ostravy

2. Souhlasíte se vznikem zábavního parku na území staré části Karviné?

Zábavní park jako investiční záměr podpoříme. Může přivést do Karviné turisty a tím nárůst tržeb ve službách. Co se týká pracovních míst, jednalo by se o místa sezonního charakteru, což je dílčí přínos. Zvolenou lokalitu v blízkosti šikmého kostela vidíme jako spíše nevhodnou a o této lokalitě by se mělo ještě diskutovat. Mohlo by dojít k narušení historie staré Karviné, která v poslední době zažila velký rozvoj. Pokud by zábavní park zatraktivnil celé území a zachoval jeho historii, zvláště pak v blízkosti šikmého kostela, pak lze vše zvážit. V blízkosti uvažované lokality má být řešen i krajský projekt EDEN, který počítá s vybudováním velkokapacitních skleníků pro ekologii, výzkum a turistiku. Tento projekt nesouvisí se zábavním parkem, je zcela jinak financován (cca 2,5 mld. korun) a je řešen náměstkem hejtmana KU Jakubem Unuckou (ODS).  Tento projekt podporujeme. Potenciální investor zábavního parku by měl prokázat svou solventnost, aby byly sníženy rizikové faktory investice.

3. Co uděláte pro Karvinou po útlumu šachet?

Předně nutno říct, že v důsledku války na Ukrajině a energetické krizi je vhodné s útlumem těžby vyčkat. I Ministerstvo financí má nyní záměr v těžbě pokračovat a finančně ji i podpořit, minimálně v roce 2023 a snad až do r.2025. Útlum šachet je sice relativně nevyhnutelný, ale jeho časovou osu je potřeba prodloužit. Na druhou stranu již není možné, aby se město Karviná profilovalo stále jako hornické. Proto je potřeba nastartovat lokální ekonomiku, využít některé bývalé objekty OKD k novým průmyslovým zónám, nadále je potřeba intenzivní spolupráce s Krajem, kde je ODS i KDU-ČSL součástí vládní koalice. Z Fondu spravedlivé transformace ve spolupráci s Krajem by mělo přitéct do Karviné do r. 2027 cca 8-10 miliard korun a tyto je potřeba využít a mít připravené projekty (služby, lehký průmysl, apod.).

4. Jak hodnotíte rekonstrukci krytého bazénu?

Rekonstrukce krytého bazénu je velice potřebná, jednak pro další úspěšné působení plaveckého oddílu Kosatky Karviná, ale i pro rekreační účely občanů města, aby lidé z Karviné se svými dětmi nemuseli jezdit do Bohumína či Polska, kde pak utrácejí ty finance, které Karviné chybějí. Celou opravu považujeme za velice opožděnou, a to minimálně o 10 let, kdy město mělo jiné sportovní priority, hlavně fotbal. Z důvodu opoždění je poté celá oprava velice nákladná, přes 400 mil.Kč. Legislativně veřejnou zakázku nezpochybňujeme a firma STARS pro celou akci udělala hodně práce. Veškerá další jednání, která vedla k tomu, že musela být vybrána firma z jediné nabídky, však považujeme za nešťastná a ve svém důsledku pro město Karvinou je rekonstrukce velmi drahá. Lepším řešením mohlo již v minulosti být sjednocení venkovního koupaliště s krytým bazénem do jednoho prostoru (analogie Bohumína), což však bylo odmítnuto.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Odpovídá lídr Lukáš Němeček.

1. Jak chcete zabránit odlivu lidí z Karviné?

Karvinou skutečně opouští přes 800 lidí ročně. Většinou jsou to mladí lidé, kteří jdou za lepší příležitostí, ale není výjimkou, že odcházejí i celé rodiny. Musíme jim nabídnout takové podmínky, aby život v Karviné byl pro ně důstojnou alternativou. Zejména se musíme snažit hledat investory a podnikatele, aby u nás rozvíjeli své služby a nabídli tím atraktivní pracovní místa. Karviné se otevírá jedinečná příležitost nových projektů, které budou hrazeny Evropskou unií z Fondu pro spravedlivou transformaci.

2. Souhlasíte se vznikem zábavního parku na území staré části Karviné?

Karviná si určitě obdobný zábavní park zaslouží, ale bohužel vedení města dojednalo s investorem místo, které z historických důvodů není nejvhodnější. Chybou stávajícího vedení města bylo, že nekomunikovalo se spolky, které na daném území působí. Teď se snažíme dojednat setkání se všemi zainteresovanými subjekty. Primátor se takové schůzce bohužel brání.

3. Co uděláte pro Karvinou po útlumu šachet?

Už teď má naše město našlápnuto na velkou změnu. Díky Fondu pro spravedlivou transformaci míří na Karvinsko přes 8 miliard korun. Za všechny bych zmínil projekty EDEN, CEPIS, POHO park. Zároveň připravíme projekty do druhé výzvy, které podpoří turismus, zaměstnanost, vědu a výzkum.

4. Jak hodnotíte rekonstrukci krytého bazénu?

Krytý bazén je přes 10 let starý projekt, který se vedení města rozhodlo před 3 lety zrealizovat, a to i přes to, že došlo ke zdražení z původních 280 miliónů korun na 400. Vše je přitom hrazeno plně z městského rozpočtu, protože se vedení města nepodařilo najít žádný dotační titul, který by alespoň částečně projekt zafinancoval. Zároveň mělo dojít k dvojnásobnému navýšení nákladů na energie. S přihlédnutím k aktuální situaci je jasné, že to bude podstatně více. Proto bychom rádi připravili projekt na osazení střechy fotovoltaickými panely a snížili tak náklady na energie.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Odpovídá lídr Ladislav Hammer.

1. Jak chcete zabránit odlivu lidí z Karviné?

Abychom mohli řešit odliv lidí z Karviné, je třeba znát jeho příčinu. Nízká porodnost, vysoká úmrtnost a přirozený úbytek stěhováním jsou důvody, proč Karviné za rok 2021 ubylo 875 obyvatel. Věkový průměr Karviné je jeden z nejvyšších v Moravskoslezském kraji. Tyto ukazatele mají jedno společné a to je kvalita života ve městě. Karviná se již dva roky za sebou umístila na předposledním místě v hodnocení indexu kvality života, který je sestavován pro celou Českou republiku. Podle hnutí SPD Karviná, odliv lidí úzce souvisí s dostupností bydlení, bezpečností ve městě, kvalitou vzdělávání, dostatečností služeb a samozřejmě také kvalitou zdravotní péče. Jedním z našich cílů je právě zamezit odlivu mladých lidí z města. Náš volební program explicitně ukazuje, že jsme si vědomi tohoto nastaveného trendu a chceme ho zastavit. SPD Karviná bude prosazovat modernizaci Karvinské nemocnice, dostupnou zubní péči, bezpečnější ulice, podporu rodin s dětmi nebo třeba dostupné bydlení.

2. Souhlasíte se vznikem zábavního parku na území staré části Karviné?

Ano souhlasíme a budeme vždy souhlasit s projektem, který bude dávat smysl pro rozvoj Karviné a její prosperitu. Každý takovýto projekt podpoří turismus v Karviné a díky tomu se zvýší příjem rozpočtu města, který bude důležitý pro další rozvoj, který plánujeme. Společně s projektem EDEN SILESIA, pokud by vznikl na tomto území, by měl přilákat ročně desetitisíce turistů. A s tím jsou samozřejmě spojená i pracovní místa, která zde vzniknou a pomohou tak s nezaměstnaností v Karviné a okolí. S prostranstvím a budovami okolo dolu Gabriela již dnes máme zajímavé kulturní centrum Karviné, kde se konají festivaly a různé společenské akce. Jsme pro zachování památek tohoto území, které by měly být vkusně a s citem zasazeny do nově vznikající krajiny. Zábavní park, EDEN SILESIA a okolí dolu Gabriela by tak tvořily zajímavý celek, kde by byla propojena věda, výzkum, historie a turismus.

3. Co uděláte pro Karvinou po útlumu šachet?

Tato otázka je poměrně tendenčně zaměřená a počítá s kompletním uzavřením šachet v nadcházejících letech, ovšem pod Karvinou se stále nachází velké množství uhlí, díky kterému by mohl region při současných cenách této komodity profitovat ještě několik let. Otázkou je míra autonomie v rozhodování Zastupitelstva města Karviná, když většina dolů je již pod správou státního podniku Diamo, který například plánuje s Národním památkovým ústavem vytvořit v oblasti něco jako muzeum se statutem UNESCO. Dle posledních informací zůstává nadále otevřen důl ČSM, kde se plánuje těžba do konce roku 2023 a vedení OKD zvažuje prodloužení těžby do roku 2025, což SPD z úrovně Zastupitelstva města Karviná hodlá podpořit. Samozřejmě bez ohledu na útlum těžby uhlí jsme otevřeni investicím do průmyslových zón, které by ještě mohly v okolí Karviné vzniknout. V případě úspěšných soutěží jsme připraveni upřednostnit nabídky firem vytvářejících nižší uhlíkovou stopu.

4. Jak hodnotíte rekonstrukci krytého bazénu?

Co se týče rekonstrukce krytého bazénu, je třeba se na ni podívat z několika úhlů pohledu. Ten první je varianta provedení, kde bude na bazénu chybět tobogán, který je již, dá se říct, standardem moderních krytých bazénů. Toto bude mnoha lidem z Karviné chybět, především tedy dětem a budou stále jezdit na bazény do okolních měst. Další úhel pohledu je finanční. Rekonstrukce krytého bazénu měla proběhnout rozhodně dříve, jelikož bazén nesplňoval požadavky již několik let. Bohužel se ale vše protáhlo a díky růstu cen ve stavebním průmyslu se cena bazénu oproti první variantě hodně navýšila. Dlouho totiž probíhala diskuze, zda postavit úplně nový bazén nebo jít cestou rekonstrukce nebo právě ona varianta s tobogánem nebo bez tobogánu, se saunou nebo bez sauny. To ale zrovna nelze klást za vinu vedení města, které se snažilo řešit rekonstrukci rychle. Pokud se ale podíváme na rekonstrukci celkově, jsme s ní spokojeni, protože naši občané budou moci využívat nové moderní zařízení.

Spustit audio