Lukáš a Lucie Fajtlovi, sběratelé

15. říjen 2018
Český rozhlas Region, mikrofon

Se sběrateli Lukášem a Lucií Fajtlovými si povídala o RETRO expozici v  Ostravském muzeu hraček redaktorka Dagmar Misařová.