Lukáš a Lucie Fajtlovi, sběratelé

Český rozhlas Region, mikrofon
Český rozhlas Region, mikrofon

Se sběrateli Lukášem a Lucií Fajtlovými si povídala o RETRO expozici v  Ostravském muzeu hraček redaktorka Dagmar Misařová.