Martin Šenkypl: Spodní proudy

22. květen 2022

Kazatel a Marie v dobrém světle. Dvě krátké povídky ostravského básníka, které jsme zastřešili titulkem Spodní proudy.

Účinkují: Adam Langer a Kristýna Panzenberger Krajíčková
Připravila: Eva Lenartová
Zvuková spolupráce: Marek Hoblík
Režie: Tomáš Soldán
Premiéra: 22. 5. 2022
Natočeno: v Českém rozhlase Ostrava

Opavský rodák Martin Šenkypl absolvoval Fakultu metalurgie a materiálového inženýrství na Vysoké škole báňské. Pracoval v hutním provozu jako technolog, jako konstruktér ve firmě na výrobu světel i na ostravském magistrátu. Nic z toho mu naštěstí nezabránilo psát básně. Vydal sbírku Neděle a jiné myšlenky a Černý vesmírný popel.

Také povídky Martina Šenkypla jsou často spíše básněmi, pracuje především s atmosférou, jinotajem a nedokončenou výpovědí. Dává tak prostor fantazii čtenáře či posluchače, podobně jako v povídce Marie v dobrém světle, inspirované náhodným setkáním ve vlaku. Naopak povídka Kazatel je realisticky vyprávěným příběhem z chlapeckého dětství.

Spustit audio