Mezi klenoty CHKO Poodří patří přírodní rezervace Kotvice

11. červenec 2018

U nás kriticky ohrožený ptačí druh, potápka černokrká, si spokojeně žije v Poodří. Právě tam, do přírodní rezervace Kotvice, pravidelně zaletí i orel mořský.

Přírodní rezervaci najdete na pravém břehu řeky Odry mezi obcemi Albrechtičky a Nová Horka. Rezervace o rozloze 140 hektarů představuje druhově bohatý ekosystém – rybníky s ptačími ostrovy a mokřady obklopené lužními lesy.

„Název rezervace pochází od názvu rybníku, který pochází už z 15. století. Je to velice cenný rybník, co se týká vegetace i ptáků. Je to nejlepší ptačí rezervace v Moravskoslezském kraji,“ upozorňuje přírodovědkyně Ivona Kneblová ze Správy CHKO Poodří.

Chráněným územím vede i zhruba tříkilometrová naučná stezka, která má osm zastavení, mimo jiné i u pozorovatelny ptáků.

„Ptáků jsou tady spousty. Máme tady racčí kolonii, ve které se nám schovává velice vzácná potápka černokrká. V České republice je už kriticky ohrožená a my ji tady máme v poměrně hojném počtu. Také sem létá lovit orel mořský. A pak je tady jedna ze tří větších krajských kolonií volavek popelavých,“ dodává přírodovědkyně.

autor: čan
Spustit audio

Související