Moravskoslezský kraj se potýká s akutním nedostatkem zubařů

26. červenec 2010

V Moravskoslezském kraji je akutní nedostatek zubařů. Na jednoho stomatologa připadá na severní Moravě a ve Slezsku 1716 pacientů, což je o 136 lidí více než celostátní průměr. Řada zubařů je přitom v důchodovém věku.

V kraji se začíná projevovat i nedostatek ortodontů, odborníků zamřených na léčbu nepravidelností chrupu. Navíc hrozí, že se situace ještě zhorší. Jinak řečeno - mohou se ještě prodloužit čekací doby na ošetření.

„Vzhledem k věkové struktuře stomatologů se ten problém skutečně rýsuje a myslím si, že v tomto směru je třeba ze strany ministerstva zdravotnictví skutečně velmi aktivně do tohoto problému vstoupit a začít jej řešit. My na ten problém upozorňujeme a upozorňujeme na to, že tady skutečně může dojít k velmi složité situaci,“ upřesnil náměstek hejtmana Karel Konečný.

Zvýšení počtu zubařů by mohl přinést vyšší počet studentů tohoto oboru. Na jejich vzdělávání je ale stále málo peněz, říká ostravský stomatolog Radomír Otýpka. Pokud nedostanou fakulty více financí, nebude více zubařů.

„Problém je v tom, že ne že by nebyl zájem studovat na stomatologických fakultách, ale ta fakulta samozřejmě může nabrat jenom tolik mediků, kolik má peněz na studium. Podotýkám, že studium stomatologie je velice drahé studium,“ uvedl stomatolog.

Dalším problémem je přitom současně nedostatek kantorů pro výuku mediků. Rozhodující by měl být tedy přístup ministerstva zdravotnictví respektive státu. Nenastane-li výrazná změna v přísunu peněz pro školy, bude se nedostatek zubařů prohlubovat.

autor: Ivan Sekanina
Spustit audio

Více z pořadu