Opavští kosmologové se účastní historického výzkumu gravitačních vln

4. říjen 2016
Dobré odpoledne

Pokud by žil Albert Einstein, byl by teď velmi šťastný. Tak popisují kosmologové to, co prožívají už sedm měsíců. V únoru oznámili američtí vědci, že poprvé zachytili gravitační vlny a od té doby jsou astrofyzikové doslova zahlcení nejrůznějšími výpočty. Jedna taková mezinárodní vědecká buňka pracuje v Opavě na tamní Slezské univerzitě.

„Došlo k tomu, že strašně rychle splynuly dvě černé díry. Suma hmotnosti těch černých děr byla asi 65 sluníček a výsledkem byla černá díra o hmotnosti 62 sluníček,“ popisuje Zdeněk Stuchlík ze Slezské univerzity v Opavě masivní vesmírnou srážku černých děr.

Hmota srovnatelná se třemi Slunci po splynutí zmizela a staly se z ní potvrzené gravitační vlny. Letos v únoru vědci tento objev potvrdili.

„Toto jsme registrovali jako extrémně maličký záchvěv ve speciálním interferometrickém zařízení, které je schopno registrovat změny, které odpovídají řekněme tisícině rozměru atomu,“ dodává Stuchlík.

Změřenému miniaturnímu záchvěvu prostoročasu říkají vědci zacvrlikání. A před 100 lety přesně tohle předpověděl Albert Einstein.

„Einstein to netušil. Einstein to prostě odvodil ze svých rovnic. Ta detekce je víceméně definitivní potvrzení správnosti obecné teorie relativity, takže definitivní Einsteinův triumf,“ říká kosmolog.

Web Planetárium

Už přes půl roku teď všichni přední kosmologové počítají, řeší jednu rovnici za druhou a hledají dozvuky toho, co se vlastně kolem černých děr stalo a co se tam děje teď. Poprvé v historii mají hmatatelné údaje.

„Počítáme efekty v těsné blízkosti té vzniklé černé díry, jestli obecná teorie relativity Einsteina je přesná, tohle všechno chceme svými výpočty, které pak budou konfrontovány s detailním pozorováním, určit,“ vysvětluje Stuchlík.

Tým v Opavě je mezinárodní. Patří tam například Arman Tursunov z Uzbekistánu. Gravitační vlny podle něj otevírají skutečné vesmírné okno pro úplně nový rozměr pozorování.

„V moderní vědě jsou teď dva směry. Je to kvantová teorie a gravitační fyzika, která pracuje s velkými objekty,“ říká Tursunov.

Kosmologové doufají, že definitivní potvrzení Einsteinovy teorie umožní podívat se zpátky i v čase, dokonce do zlomku sekundy po velkém třesku.

autor: Martin Knitl
Spustit audio