Plán ostravské hutě vybudovat skládku uhlí narazil u obyvatel blízkých městských částí

Lidé z Ostravy Radvanic a Bartovic jsou proti připravované stavbě skládky uhlí. Ve svém areálu ji chce vybudovat huť ArcelorMittal Ostrava (AMO). Firma tvrdí, že nutně potřebuje zásobní uložiště na 200 tisíc tun uhlí kvůli výpadkům dodávek. Úřady teď posuzují dopady na životní prostředí. V Radvanicích a Bartovicích jsou dlouhodobě překračovány limity prachu v ovzduší.

„Žiji vedle ArcelorMittalu vedle kaliště. Naše životní prostředí je katastrofálně zničeno už nyní a jakékoliv další znečištění udělá náš život k nežití,“ říká například Renáta Nociarová.

„Máme tam solární panely, které se v létě lesknou od kovu – ten kovový prach z Mittalu letí po celém okolí, nedá se tu nic pěstovat,“ dodává Petr Mužný.

Obvod Radvanice a Bartovice je zatím jediný z úřadů, který se ke skládce vyjádřil negativně. „Nechceme žádné další znečištění a nechceme tady 200 tisíc tun uhlí. Ať ho mají kdekoliv jinde a ne tam, kde je nejhorší znečištění. Při zafoukání větru to bude masakr,“ varuje před možnými dopady místostarosta Radvanic a Bartovic Aleš Boháč (nez.).

AMO připouští dvě varianty úložiště – otevřené a kryté. Město Ostrava doporučilo uhlí skladovat v uzavřených halách. Podle mluvčí firmy Barbory Černé Dvořákové ale bude nekrytá skládka životnímu prostředí škodit méně.

„Na otevřené skládce se kropí a vznikne krusta, tak aby ten materiál neprášil. V uzavřené skládce se kropit nesmí, protože se jedná o výbušnou směs. Na imise to bude mít větší vliv, protože tam budeme muset udělat odsávání. Tím pádem budeme muset udělat, i když přes filtry, odtah komínem, který už bude mít rozptyl těch částic vyšší,“ upozorňuje mluvčí.

Firma vypočítala, že otevřená skládka vyprodukuje ročně asi 7,6 tuny emisí prachu ročně. Dopady na životní prostředí má zmírnit odprášení Vysoké pece číslo 3, čištění některých ulic navíc, nebo výsadba asi 30 stromů.

„Díky právě těmto opatřením vliv na životní prostředí nebude poznatelný žádný,“ dodává mluvčí AMO.

Letecký pohled na areál společnost ArcelorMittal Ostrava (někdejší NHKG)

Ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) uvedl, že není důvod, aby město uplatňovalo vůči AMO nějaká zpřísněná kritéria. „V tomto posledním roce klesly emise tuhých znečišťujících látek v AMO pod dříve nepředstavitelnou hranici 500 tun. Navíc sami obyvatelé Radvanic a Bartovic produkují desítky tun ročně neekologickým spalováním,“ poznamenal primátor.

Vedení obvodu vzneslo k záměru skládce řadu připomínek. Zatím není nic rozhodnuto.