Sochařský ateliér Jakuba Gajdy je jediným pozůstatkem třebovického zámku

20. březen 2023

Slyšeli jste o sochařském ateliéru v ostravských Třebovicích? Dlouhá léta v něm tvoří sochařský rod Gajdů, který prostor v minulém století odkoupil. Původně ale ateliér patřil k dnes už zaniklému třebovickému zámečku.

Vysoké stropy, neskutečná zima, ale jedinečná atmosféra. Tak na vás dýchne sochařský ateliér v ostravských Třebovicích, kde kdysi tvořila dcera zámecké paní a sochařka Helena Scholzová. Dnes ateliér poskytuje zázemí sochařskému rodu Gajdů. Do Třebovic vás zveme společně s Ilonou Rozehnalovou z ostravské Fiducie a sochařem, restaurátorem a majitelem ateliéru Jakubem Gajdou.

Spustit audio