Správná ptačí budka musí mít dobrou ochranu proti predátorům

21. duben 2017
Dobré odpoledne

Správná ptačí budka, aby se stala pro ptáky bezpečným domovem, musí mít dobrou ochranu proti případným predátorům. Zjara je také potřeba v budkách uklidit.

Zavěšování ptačích budek do okolní přírody je jednou z nejčastějších pomocí ptákům. Mnohé jejich druhy si v přirozených podmínkách budují hnízda v dutinách stromů, kterých ovšem postupně ubývá.

Jak budku vyrobit, aby byla tak akorát velká, pevná a pro ptáky bezpečná, si mohli před pár dny ověřit návštěvníci na tradiční Jarní výstavě ve Vřesině. Objevili jsme tam také ptačí budky místního kutila Sávo Nováka, který našel zálibu jak v práci se dřevem, tak v ochraně ptačích živočichů.

„Tím, jak ubývá doupných stromů, ubývá také ptáčkům možností zahnízdit. Tak já jim takhle pomáhám,“ říká pan Novák.

Doupný strom
strom obvykle vyššího stáří, s dobře vyvinutými přírodními dutinami, vznikajícími jednak vydlabáním ptáky, nebo v důsledku narušení jádrového dřeva kmene hnilobami. Přítomnost dutin prozrazují také otevřené suky po vypadlých větvích. Slouží jako úkryt, zdroj potravy či hnízdní možnost pro lesní ptáky a jiné dutinové živočichy.
Zdroj: ucebnice3.enviregion.cz

Vyrobit samotnou budku podle něj náročné není. Jde ale o to, že každá budka je navštívená predátory. A tak pan Novák své ptačí budky snaží stavět tak, aby ztrát bylo co nejméně.

Čtěte také

„I straky nebo sojky, když mají svá mláďata, tak je krmí i mláďaty ostatních ptáků, ke kterým se dostanou. A já chci, aby se do mých budek predátoři nedostali. Takže vyrábím budky, které mají prvky ochrany proti predátorům,“ vysvětluje.

Jeho budky visí nejen po okolních zahradách, ale hlavně po lesích. Dříve jich bylo hodně přes 500, teď už zvládá se starat asi o 150 ptačích obydlí.

„Musíte je hned po zimě zkontrolovat a vyčistit. Ptáčkové si tam sice udělají hnízdo, ale už ho pak nevynesou. Čili po té zimě v budce zůstane zbytek hnízda, trus, někdy i mrtvý ptáček nebo vajíčka. Takže se to musí brzy zjara vyčistit, aby zas mohli nastoupit,“ dodává Sávo Novák.

Nová ptačí budka nedaleko Hrádku u Kunratic

Více se o ptačích budkách pana Nováka dozvíte v audio záznamu – viz odkaz ‚Poslechněte si celý rozhovor‘ v úvodu článku.

autoři: tif , čan
Spustit audio