Stovky vrtů a měřicích stanic chrání Ostravsko před únikem nebezpečného metanu

23. duben 2020 14:47

Po deseti letech se podařilo vybudovat ochrannou síť čidel na rozloze téměř 20 kilometrů čtverečních a stálo to bezmála jednu miliardu korun. Metan tvoří se vzduchem výbušnou směs a hromadí se v bývalých důlních šachtách.

Je to už více než rok, co se provrtával břeh řeky Ostravice. Právě kvůli umístění jedné z téměř 300 odplyňovacích a měřicích stanic. Státní podnik Diamo už všechny dokončil a propojil.

Odvětrávání metanu z ostravského podzemí

Funguje to tak, že když dispečer zjistí nekontrolovaný únik metanu, rozhodne se o případném výjezdu přímo na místo. Stává se to několikrát měsíčně. Čidla jsou velmi citlivá.

„Protože na dole máme dovolenou koncentraci metanu nastavenu na maximálně jedno procento metanu, kdežto tady nám čidla začínají hrát od čtvrt procenta,“ dodává Radovan Rudický z Diama

Po deseti letech budování tak vznikla nepřetržitě sledovaná ostravsko-karvinská monitorovací síť. Další stovky menších snímačů jsou třeba i v nejspodnějších patrech domů, v kolektorech a oplocené komínky jsou vidět třeba u divadel nebo obchodních center.

autor: Martin Knitl
Spustit audio

Související