V ostravské zoo se zabydluje nový druh – jihoamerická vikuňa

27. říjen 2022 07:17

Vikuňa je zástupce jihoamerické fauny a jeden ze dvou divokých druhů lamy. Do Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava byly na konci minulého týdne přivezeny dvě samice ze Zoo Hannover. V následujících týdnech k nim přibyde ještě jedna samice a jeden samec.

„Návštěvníci Zoo Ostrava mohou vikuně vidět ve výběhu v blízkosti Pavilonu indických šelem, naproti kosterního modelu šavlozubce,“ upřesnila mluvčí zoo Šárka Nováková.

Vikuňa (Vicugna vicugna) je jedním ze dvou divokých druhů lam žijících v jihoamerické přírodě. Obývá svahy And v Peru, Chile, Bolívii a Argentině ve výšce 3700 až 4800 metrů nad mořem. Životu ve vysokohorských podmínkách je dobře přizpůsobena – na  spodní straně prstů má mozoly, pomocí nichž se bezpečně pohybuje na úzkých stezkách a skalních římsách, červené krvinky jsou schopny v řídké horské atmosféře vázat více kyslíku a před chladem je chráněna velmi hustou srstí. Spokojí se také s chudou horskou vegetací, spásá horské byliny, traviny a některé sukulenty. Vikuně žijí v rodinných skupinách tvořených samcem a 5–10 samicemi s mláďaty.

Vikuňa

V minulosti byl tento druh nadměrně loven pro srst a maso a čelil konkurenci domácích zvířat, což vedlo k prudkému poklesu populace a vikuňa se zařadila mezi ohrožené druhy. Do 1. poloviny 90. let minulého století byla na Červeném seznamu ohrožených druhů (IUCN Red List) řazena v kategorii zranitelný (Vulnerable). Díky ochranářským aktivitám a zákazu mezinárodního obchodu se podařilo rapidní úbytek zastavit.

Zoo Ostrava je otevřená i během podzimních prázdnin a o státním svátku – do konce října až do 18 hodin, pokladny a pavilony se zavírají v 17 hodin.

„Dnes se početnost populace odhaduje na 350 tisíc dospělých jedinců a v rámci Červeného seznamu byla vikuňa přeřazena do kategorie málo dotčený druh – Least Concern. Díky tomuto pozitivnímu vývoji byla v roce 2021 zařazena na tzv. Zelený seznam – Green List, respektive byl zveřejněn její Zelený status, který prezentuje úspěšné obnovování populací ohrožených druhů pomocí ochranářských opatření a představuje jakousi protiváhu Červeného seznamu,“ vysvětluje mluvčí Nováková.

Zelený status posuzuje druhy podle tří základních aspektů obnovy:
1) Druh je plně obnoven, pokud je přítomen ve všech částech svého areálu rozšíření.
2) Druh je životaschopný (tj. nehrozí mu vyhynutí/vyhubení) ve všech částech areálu.
3) Druh plní své ekologické funkce ve všech částech areálu.

Tyto faktory určují „zelené skóre“ v rozmezí 0–100 %, které ukazuje, jak daleko je druh od svého „plně obnoveného“ stavu. V případě vikuně je populace aktuálně obnovena ze 67 %, což odpovídá kategorii mírně oslaben/zredukován.

Spustit audio

Související