Víte, co znamená pojem Dříve vyslovená přání?

2. říjen 2015
Dobré odpoledne

Myslet na budoucnost je přirozené. A třeba i na to, co nás čeká, až budeme hodně staří nebo vážně nemocní. Život nám může zničehonic obrátit vzhůru nohama například nehoda nebo úraz.

V naší páteční miniporadně hovoříme s primářkou Oddělení následné péče Nemocnice v Bílovci Dagmar Palasovou, která pracuje také jako lékařka v Mobilním hospici Ondrášek a odpovídáme i na vaše dotazy, tedy dotazy našich posluchačů. Jeden z nich je od paní Bohuslavy z Opavy: Můžete blíže vysvětlit pojem dříve vyslovená přání? Minule jste o tom hovořili s paní doktorkou Palasovou a musím říct, že i když jsem to už zaslechla, moc o tom nevím. Co všechno to může zahrnovat a jak má taková přání člověk říct nebo napsat?


Paní primářko, co jsou to tedy dříve vyslovená přání?

Termín dříve vyslovená přání je v naší republice relativně nový a spravují ho dokonce tři zákony. Je to termín, který jsme dlouho záviděli krajinám na západ od nás a Americe. A je to vlastně svobodný projev dospělého člověka ohledně toho, jakou léčbu si v budoucnosti přeje nebo naopak nepřeje.

Takže jsme trochu napověděli, čeho se týkají. Za jakých okolností je má dotyčný člověk napsat nebo vyslovit?


Dotazy do naší sociálně-zdravotní miniporadny můžete psát na mailovou adresu: nada.cvancarova@rozhlas.cz, nebo také zavolat na číslo 596 203 213.

Okolnosti nebo situace, ve kterých člověk sepisuje dříve vyslovená přání, by se daly rozdělit do takových tří větších skupin.

Dříve vyslovené přání může sepsat člověk zcela zdravý, kterého osloví nějaká okolnost v blízkosti. Víme, že náš život se může v minutě změnit v důsledku nějaké automobilové nehody, sjezdového lyžování nebo jiných okolností a neštěstí. A tento člověk si může sednout, v klidu sepsat to, co je pro něj důležité, jak by se mělo postupovat, kdyby se do takto kritické situace dostal.

Druhou skupinou jsou lidé na počátku těžké nemoci. Mají třeba počáteční stadium demence nebo nějaké degenerativní onemocnění a ví, že přijde doba, kdy o sobě nebudou moci rozhodovat, nepoznají své blízké a taky vyjádří, jak v tomto stavu s nimi má být postupováno, co si přejí, co si nepřejí, nebo kdo je má v této chvíli zastoupit.

A třetí skupinou jsou lidé, kteří se už vyskytují v terminálním stadiu nemoci. Oni vlastně rozhodují o kvalitě života svých posledních dnů, ale třeba i o tom, že pokud se jim přitíží, tak nechtějí být odvezeni rychlou záchrannou službou do nemocnice, odmítají už nějaké další invazivní vyšetření a tak dále.

Dříve vyslovená přání musí mít písemnou formu a nebo i jinou?

Pacientka v nemocnici (ilustrační foto)

Protože to určují zákony, tak je na to formulář, který přesně určuje, co v tom přání musí být uvedeno. Musí tam být uvedeno přání toho pacienta, ale současně tam musí být i zápis lékaře. Ten lékař musí toho pacienta poučit o tom, jaké důsledky může toto rozhodnutí mít.

Může být i ústní dříve vyslovené přání. A to se přiznám, že nám velice pomáhá jako lékařům v době, kdy máme velice těžké, i etické, rozhodování.


Konkrétní příběh, kdy takové dříve vyslovené přání pomohlo, si poslechněte v záznamu naší miniporadny (viz odkaz ‚Poslechněte si celý rozhovor‘). Dozvíte se také, nakolik lidé přání využívají a čeho se nejčastěji týkají.

autor: čan
Spustit audio