Časové zákruty

25. březen 2005
Ranní poznámka , Ranní poznámka

V noci ze soboty na neděli se opět mění čas. Tentokrát si pospíme o hodinu méně. Až do října si budeme užívat radostí i strastí letního času.

0:00
/
0:00

Letní čas je zajímavý úkaz. Ekonomové ho vychvalují, protože prý šetří značné peníze. Třeba díky energetickým úsporám. Spousta lidí však letnímu času nemůže přijít na jméno. Rizikovými skupinami jsou v tomto ohledu hlavně důchodci a děti. U těch je zavedený biorytmus narušen nejvíce. Takový biorytmus ale není radno podceňovat. Znám ze svého okolí řadu lidí, pro které je změna času nepříjemným úředním zásahem do života. Jejich argumenty proti takové změně rozhodně neberu na lehkou váhu. A to ještě nemluvím o těch, kteří svou nelibost projevit nemohou. Mám na mysli zvířata. Ta mohou jen štěkat, výt, bučet nebo vydávat jiné charakteristické skřeky. Lidé, kteří s němými tvářemi přicházejí pravidelně do styku, o tom vědí své.

Dobře si pamatuji na rok 1979, kdy se po dlouhých desetiletích letní čas opět zavedl. Tehdy nadával snad každý. Postupem času ale výhrady jakoby slábly. Velmi pravděpodobně i proto, že za minulého režimu bylo marné proti čemukoli bojovat. Pak přišla sametová revoluce a s ní renesance protestujících. Když už se kritizovat smělo, tak toho lidé rádi využívali. A dělají to dodnes . Mám dokonce pocit, že řady nespokojených rok od roku rostou. Jejich boj je však zatím bezvýsledný.

V této souvislosti předkládám čistě teoretickou úvahu. Zkusme si představit, že naše vláda by nářky kritiků letního času vyslyšela a chtěla by ho zrušit. Co by následovalo? Jsme přece členy Evropské unie. Mohli bychom si to bez jejího laskavého svolení vůbec dovolit? Unie je přece unie právě proto, že postupuje jednotně. A toto by přece byla iniciativa jednotlivce. Spekulujme dál. Unie nám zrušení letního času velkoryse dovolí. Česká republika by pak byla ostrůvkem, na kterém by v moři času letního běžel čas normální. Zmatky, které by to způsobovalo při překračování hranic nebo v jízdních řádech, bychom asi jen těžko domýšleli. Prostě bychom byli takzvaně nekompatibilní se svým geografickým okolím. Proto si myslím, že bez jednotného postupu zrušení letního času neprojde. Buď se zruší všude nebo nikde. Znovu opakuji, že to je pouhá teoretická úvaha. Ale snad není úplně od věci ji předložit.

autor: Michal Svatoš
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Anglický humor, který léčí! A nestárne...

Vladimír Kroc, moderátor

doktor_v_domě.jpg

Doktor v domě

Koupit

Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko